سخن روز

پيك

                         

سخن روز

در ركاب هاشمی

چه كسی شمشير می زند؟

 

 

از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی.

سلسله ای از فجايع كه هر يك بدنبال خود ديگری را آورد و دور خونين انحراف از مسير واقعی انقلاب 57 را كامل كرد.

دوم خرداد 76 نخستين تلاش برای گسست از ادامه اين دوران بود. دورانی كه اتفاقا در مورد مسئوليت شخص ايشان در همه اين وقايع خونين هنوز سخن های ناگفته و اطلاعات انتشار نايافته بسيار است و هنوز اكبر گنجی را از جمله به جرم بازگويی و نه بازگويی كه اشاره به گوشه ای از انها از زندان رها نمی كنند.

از فردای انتخابات اخير شوراها، به رويای خونين دهه 60 هاشمی رفسنجانی، عاشورای حسينی هم اضافه شده است.

او چند روز پيش در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی كه خلاصه ای از آن در شماره 25 اسفند پيك منتشر شد، گفت : الان شرايطی است كه بايد مثل امام حسين(ع) قيام كرد و برخورد كرد و شمشير كشيد و يا به طرف شمشيری كه ديگران كشيده‌اند، رفت و به جهاد پرداخت و مانند دوره امام حسن(ع) نيست كه بايد كوتاه بياييم و صبر كنيم و يك چيزهايی را از سرمان بگذرانيم."

 

همه مردم ما در اين بيست و پنج سال تجربه عاشورائی و دهه شصتی را كه هاشمی رفسنجانی درباره آن سخن می گويد از سر گذرانده اند. حاصل آن را هم در برابر ديدگان دارند: گورستان هائی كه همانند شهرك ها در كنار شهرهای بزرگ و كوچك ايران آباد شده اند و شمار عزادارانی كه آمار آنها كم نمی شود.

تكرار روياروی خونينی كه مجاهدين را به كام خود كشيد و از دل ان گام به گام خيانت به انقلاب بيرون آمد، بدون هيچ ترديد يك كابوس ملی است.

نه آن دهه خونين از كارنامه هاشمی رفسنجانی پاك می شود و نه راه اندازی يك عاشورای حسينی از شمار شاهدان زنده آن دهه می كاهد. همه می دانند، همانگونه كه آن دهه خونين برای رسيدن به اين جاه و مقام و ثروت بود، اين عاشورای حسينی و گريز به كربلا هم نه برای اسلام، كه برای دفاع از آن ثروتی است كه با ثروت شيوخ بزرگ عربستان سعودی اكنون برابری می كند. برای اين ثروت البته هم بايد شمشير زد، اما آن ها كه قرار است در اين ركاب هاشمی رفسنجانی شمشير بزنند قطعا مردم نيستند. زمان "سردار"ی سالهاست گذشته؛ زمان گذشته!  

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی