ايران

پيك

                         

دفاع علنی حميدرضا ترقی، قائم مقام جمعيت مؤتلفه ازآقازاده ها

موتلفه اسلامی و تبرئه آقازاده طبسی :

يكصد ميليارد تومان زياد نيست

مطبوعات بزرگش كردند!

 

 

 حميدرضا ترقی، قائم مقام مركز سياسی جمعيت مؤتلفه اسلامي(رئيس اين دفتر اسدالله بادامچيان است) در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، در مورد حكم صادره شده در پرونده المكاسب و تبرئه آقازاده آيت الله واعظ طبسی گفت:

"شاهد بزرگنمايی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پرونده‌هايی كه منتسب به شخصيت ها يا آقازاده‌هاست، از سوی مطبوعات و رسانه‌ها هستيم و طبيعتا ذهنيتی را كه برای مردم به صورت غيرواقعی و برخلاف محتوای پرونده ‌ساخته می‌شود، با آنچه كه به عنوان حكم قانونی در مورد آنها صادر می‌شود،‌ كاملا متفاوت است."


حميدرضا ترقی كه از كارمندان سابق دفتر واعظ طبسی در خراسان و نماينده واعظ طبسی در جمعيت موتلفه اسلامی، پيرامون پرونده ناصر واعظ طبسی كه در يك قلم يكصد ميليارد تومان از بانك ملی كشور كلاهبرداری كرده گفت:

" پرونده المكاسب با نگرش سياسی و برخلاف واقعيتهای موجود در پرونده، بزرگنمايی شد و عده‌ای سعی كردند ذهنيتی سوء نسبت به آقازاده‌ها در مردم ايجاد كنند و از اين طريق شخصيتهای سياسی و روحانی كشور را زير سئوال ببرند.
 پس از بررسی محتوای پرونده المكاسب توسط قاضی مشخص شد كه فساد اقتصادی در اين معاملات صورت نگرفته، بلكه اختلافات مالی واقع شده است."

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی