ايران

پيك

                         

نتايج يك نظرسنجی دانشجوئی

90 در صد مردم

 در اعتراض به وضع بد اقتصادی- اجتماعی

در انتخابات شوراها شركت نكردند

 

 بر اساس نظرسنجی مركز افكارسنجی دانشجويان ايران، در زمينه علل عدم مشاركت مردم در انتخابات شوراها، ‌٣٠ درصد از شهروندان تهرانی اظهار داشته‌اند كه عدم توجه شوراها به خواسته‌ها و مشكلات مردم، مهم‌ترين عامل عدم مشاركت شهروندان در دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است.
به گزارش ايسنا، در اين نظرسنجی طی نمابری به خبرگزاری دانشجويان ايران ارسال شده و يك هفته بعد از دومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به اجرا درآمد، ‌٦٥٠ نفر از شهروندان بالای ‌١٦ سال در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر پايه داده‌ای اين نظرسنجی ‌٣٠ درصد افراد مورد بررسی در انتخابات شوراها شركت كرده و ‌٧٠ درصد نيز شركت نكرده بودند.
افراد مورد بررسی (كليه پاسخگويان) در پاسخ به اين سوال كه ”به نظر آن‌ها علت عدم مشاركت شهروندان در انتخابات شورای شهر چه بوده است؟” ‌٣٠ درصد به عدم توجه شوراها به خواسته‌ها و مشكلات مردم، ‌١٩ درصد به بی‌اعتمادی و كم‌اعتمادی مردم به مسوولين، ‌٩٠ درصد به وضعيت بد اقتصادی - اجتماعی جامعه، ‌٩ درصد به تبليغات نامناسب كانديداها، ‌٨ درصد به عملكرد نامناسب شوراهای قبلی، ‌٦ درصد به منفعت‌طلبی شخصی اعضای شورا، ‌٥ درصد به گرفتاری‌ها و مشكلات شخصی و كمی وقت، ‌٣ درصد به اهميت نداشتن موضوع شوراها، ‌٣ درصد به بی‌فايده بودن رای افراد و ‌٣ درصد به سياسی بودن شوراها و ‌٥ درصد نيز به موارد ديگری اشاره كرده‌اند.
در بخش ديگری از نظرسنجی ايسپا، از ‌٧٠ درصد افراد مورد بررسی كه در انتخابات شركت نكرده بودند، پرسيده شد ”چرا درانتخابات شركت نكرده‌ايد؟” ‌٢٣ درصد مردم به عدم توجه شوراها به خواسته‌ها و مشكلات مردم، ‌٥/١٦ درصد به كمبود وقت و گرفتاری‌های شخصی، ‌١٢ درصد به تبليغات نامناسب برای انتخابات، ‌٥/٨ درد به ناتوانی شوراها، ‌٨ درصد به بی‌اهميت بودن موضوع، ‌٦ درصد به عملكرد ناموفق شوراهای شهر قبلی، ‌٥/٥ درصد به اعتماد كم به يا بی‌اعتمادی خود به شوراها، ‌٥/٥ درصد به وضعيت بد اقتصادی - اجتماعی، ‌٤ درصد به منفت‌طلبی شخصی شوراها و ‌١١ درصد به موارد ديگری اشاره كرده‌اند

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی