اخبار

پيك

                       

نگاهی که از داخل کنده

و به خارج وصل می شود

هشدار را مردم

به چه زبانی بدهند؟

آراء ریخته نشده به صندوق های رای دیروز را چگونه باید تفسیر کرد؟ هرنتیجه ای که انتخابات دیروز در پی داشته باشد، در برابر پاسخ واقعی به این پرسش کم اعتبار و کم اهمیت است. آراء سنتی جناح راست ( به شمول موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز و زیر مجموعه های آن در بنیاد رسالت و شورای تبلیغات  اسلامی، کمیته امداد، بازار و جامعه وعاظ، بسیج مساجد و انجمن ها و کانون های اسلامی همسو با این طیف) سازمان یافته به صندوق ها ریخته شد. نه در تهران، بلکه در تمام شهرستان ها؛ اما از آنجا که تهران راس الخیمه است، به نتایج انتخابات در این پایتخت 6 میلیونی در محدوده و با خارج از محدوده اش 10 تا 12 میلیونی باید نگاه کرد. شاید حداکثر 700 هزار رای در این پایتخت به صندوق ها ریخته شده باشد. جناح راست از بیم طرد چند باره چهره های شناخته شده اش، لیست ناشناس در سراسر ایران و از جمله در تهران منتشر کرد و به مردم گفت که لیست کاندیدا ندارد! ین در حالی بود که آنها به تمام ابواب جمعی شان در بازار و حقوق بگیران کمیته امداد و وابستگاه تشکل های یاد شده در بالا فرمان رفتن به پای صندوق های رای و نوشتن نام افراد لیست های واحد را به صندوق ها صادر کرده بود. آنها نه تنها چنین کرد، بلکه در روز انتخابات در نماز جمعه ها لیست به دست نماز گزاران حرفه ای جمعه ها دادند تا به صندوق های رای بریزند! زیر فشار جهانی و افکار عمومی داخل، حضور ملی – مذهبی ها را در انتخابات تهران پذیرفتند اما نه تنها امکان ارتباط با مردم به آنها ندادند، نه تنها مانع تبلیغات انتخاباتی آنها از رسانه های عمومی شدند، بلکه در یگانه جایگاه سنتی آنها که حسینه ارشاد تهران باشد نیز حضور امنیتی یافته و جو رعب و وحشت ایجاد کردند تا صندوق ها خالی بماند! رهبر فرزانه جمهوری اسلامی که اغلب بموجب اطلاعات و ارزیابی های امنیتی غلطی که دراختیارش می گذارند مواضع دیرهنگام، زودهنگام و یا اکثرا غلط و غیر واقعی اتخاذ می کند، صبح روز رای گیری به یاد آورد که روز انتخابات است! او را همراه خدمه نظامی و غیر نظامی و در معیت آیت اللهی که چهره اش در آینده برای مردم آشکار خواهد شد(گلپایگانی) به یکی از حوزه های شهر بندری گناوه که محل رای گیری بود بردند تا نه تنها اعلام کند در انتخابات شرکت نمی کند، بلکه برای فراهم ساختن زمینه مقابله آینده با نتیجه انتخابات ( در صورت شرکت مردم و پیروزی ملی – مذهبی ها) تائید صلاحیت ها را بطور عام زیر علامت سئوال برد تا بعدا مصداق هایش را آیت الله جنتی در تهران پیدا کند! رئیس قوه قضائیه برای آنکه مطابق قانون عمل کرده باشد، از تهران به قم رفت تا بجای نماز شکسته، رای شکسته داشته باشد. یعنی مانند رهبر چون در سفر است درانتخابات شرکت نکند.  دبیر موتلفه اسلامی گفته بود: مومنین درانتخابات شرکت نمی کنند! اما، این شرکت نکردن های بزرگان که عمدتا برای مقابله های بعدی با نتیجه غیر قابل قبول و پیش بینی انتخابات شوراها بود، از جنس شرکت نکردن مردم در انتخابات دیروز نبود. اگر مومنین در این سطح در انتخابات شرکت نکرده باشند و همه آنها، همان هائی باشند که موتلفه اسلامی به آنها گفته بود در انتخابات شرکت نکنید، روزهای جمعه باید از شعاع 5 کیلومتری دانشگاه تهران کسی نتواند خود را به صف نماز جمعه برساند! واقعیت غیر از اینست. مردمی که به پای صندوق های رای نرفتند به همان هائی اعتراض دارند که در حاکمیت اند اما انتخابات را تحریم کردند و یا هنوز انتخابات برگزار نشده و نتیجه آن اعلام نشده زمزمه مقابله با نظر و رای مردم را در گناوه و تهران سر دادند. حقیقت به همین روشنی و عریانی است. ین حقیقت چنان آشکار است که خبرگزاری ها نیز آن را در نخستین تفسیرهای خود از انتخابات دیروز  بازگو کردند. مردم ایران برای رسیدن به خواست های خود و دگرگونی اساسی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی به شیوه های دیگری  می اندیشند؟ از تحول در ساختار جمهوری اسلامی نا امید شده و به خارج از مرزها چشم دوخته اند؟ شاید هنوز اینگونه نباشد و یا در چنین وسعتی نباشد، اما کاخ سفید و خبرگزاری های بزرگ جهانی نه به مانورهای رهبر و رهبران موتلفه اسلامی، بلکه به آن تمایل رو به رشدی در جامعه ایران اشاره می کنند و توجه دارند که می تواند زیر بنای سیاست کاخ سفید را تشکیل دهد. وقتی مشروعیت یک حاکمیت مدعی حکومت با رای و انتخاب مردم چنین زیر علامت سئوال رفته باشد، کدام کور ذهن سیاسی در امریکا برای رسیدن به آن مقصودی که فعلا عراق را برای دستیابی به آن هدف گرفته، چشمان خود را به طرف ایران بر نمی گرداند؟ روزنامه گاردین در نخستین واکنش خود نسبت به انتخابات دیروز تهران نوشت: " نتايج انتخابات هر چه باشد،یک نکته را ثابت کرد و آن این که‌احزاب مختلف سياسي

جمهوری اسلامی

ديگر قادر به ناديده

گرفتن گرايشات جامعه‌ ايران نيستند."

این گرایش کدام است؟ خیلی باید فکر کرد تا پاسخ را یافت؟

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی