اخبار

پيك

                       

با باخت لیست موتلفه و ورود چهره های جدید

سقف سلطنت موتلفه اسلامی

دراتاق بازرگانی ترک برداشت

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با شرکت بیش از یک پنجم دارندگان کارت بازرگانی برگزار شد و برای نخستین بار طیف موتلفه اسلامی که 24 سال بر این اتاق پول ساز سلطه داشت نتوانست این اتاق را در قبضه خود حفظ کند. با آنکه 9 هزار نفر کارت بازرگانی دارند، نزدیک به 2 هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند، که از جمله مهم ترین دلائل آن نخست قطعی دانستن سلطه موتلفه اسلامی بر سرنوشت اتاق بازرگانی- بارای و بدون رای- بود و دوم بیم از ریختن آرائی مخالف مافیای مسلط بر اتاق بازرگانی به صندوق های رای این اتاق و عواقب آن در عرصه واردات و صادرات. گروهی که توانست در انتخابات چهارشنبه گذشته بر لیست موتلفه اسلامی پیروز شود، آن دسته از دارندگان کارت بازرگانی و صاحبان صنایع و معادنی بودند که ادامه واردات  لجام گسیخته رهبران اتاق را که با شبکه های واردات قاچاق نیز در ارتباط اند به سود خود نمی دانند و به نوعی همکاری و همسوئی با دولت و بویژه تقویت بخش صنعت متمایل هستند. بخشی که زیر سایه سنگین واردات توان کشیدن نفس در جمهوری اسلامی ندارد. هنوز ترکیب هیات مدیره اتاق، پس از این انتخابات مشخص نشده است، اما بعید به نظر می رسد مدیران شناخته شده قبلی، از جمله علینقی خاموشی و اقوام و رهبران موتلفه اسلامی بتوانند به سلطنت گذشته خود براین اتاق ادامه دهند. از جمله برادر دبیرکل موتلفه اسلام، "اسدالله عسگراولادی" که رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و سلطان زیره ایران خود را می نامد و رقیب هاشمی رفسنجانی در صادرات پسته ایران است. اتاق بازرگانی یکی از ارگان های مهم اقتصادی است که رهبران موتلفه اسلامی نظیر عسگراولادی، بادامچیان، حمیدرضا ترقی، کاظم انبار لوئی (سردبیر روزنامه رسالت)، علی اکبر پرورش( طراح بسیاری از اقدامات تروریستی و عملیات گروه های فشار در تهران و اصفهان و کردستان) و رهبران گروه های همسو با موتلفه نظیر محمد رضا باهنر و مرتضی نبوی ( دو عضو مجمع تشخیص مصلحت) با پشتوانه آن به اهرم های مهم انتصابی در جمهوری اسلامی چسبیده اند. کمیته مالی امداد ارگان اقتصادی بعدی است که همچنان در اختیار دبیرکل موتلفه اسلامی حبیب الله عسگراولادی است و نظارت بر بودجه و درآمد آن ناممکن! انتخابات اخیر اتاق بازرگانی گامی قابل توجه در کوتاه سازی دست موتلفه اسلامی از اتاق بازرگانی ارزیابی شده است. شاید اهمیت این انتخابات و این گام را بتوان در اظهارات اسدالله عسگراولادی، پس از این انتخابات و در ارزیابی از نتایج آن تصور کرد. اسد‌الله عسكراولادي رئیس اتاق ایران و انگلیس که در انتهای لیست منتخبین انتخابات پنجشنبه جای گرفته است به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از ميان 40 نفر منتخبان اتاق حدود 20 نفر چهره‌هاي جديد هستند و اميدواريم كه اين چهره‌ها بتوانند مساله ورود به تجارت جهاني را مورد توجه بيشتري قرار دهند.  تنها عضويت در هيات بازرگاني نمايندگان و يدك كشيدن نام آن براي اعضاي منتخب نمي‌تواند موجب ايجاد تغيير در اتاق شود.  تركيب جديد در اتاق بازرگاني نمي‌تواند به پويايي و بهبود آن منجر شود، زيرا كلمه پويايي و بهبود تفسير خاصي دارد و اين امر در مورد اتاق صدق نمي‌كند. وي در مورد ارزيابي خود از منتخبان اتاق، با بهتر ندانستن چهره‌هاي جديد نسبت به افرد قديمي گفت: در هر صورت در اتاق تغيير پيش مي‌آيد و اين هم به دليل ورود همين چهره‌هاي جديد مي‌باشد. عسگراولادي در همین مصاحبه با دو پیشنهادی که دولت و راه یافتگان جدید به رهبری اتاق بازرگانی دارند مخالفت کرده و گفت: ما با تلفيق اتاق بازرگاني و تعاون موافق نيستيم، زيرا عملكرد اين دو از هم مجزاست. تعاون نهادي است كه همكاري مستمر يك گروه را با يكديگر مي‌طلبد و در آن منفعت‌طلبي كمتر است، ولي بازرگاني و تجارت چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي سودآوري را مدنظر دارد. در خصوص طرح اصلاح قانون اتاق از سوي وزارت بازرگاني نیز، اين طرح بايد از سوي هيات نمايندگان ارايه شود و اگر هم قرار باشد اصلاحي انجام شود، اين كار بايد در جهت كمرنگ شدن حضور دولت در اتاق و عهده‌دار شدن نقش نظارتي از سوي دولت صورت بگيرد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی