جهان

پيك

                         

 

 

در اجلاس صلاح الدين
شوراي جانشين صدام انتخاب شد

چلبي، بارزاني، علوي، حكيم، طالباني

 

گروههاي مخالف صدام حسين ديروز در صلاح الدين در منطقه كردنشين شمال عراق، يك شوراي شش نفره را براي رهبري عراق
پس از صدام حسين انتخاب كردند.به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبدالرحمان يكي از مقامهاي حزب دمكرات كردستان عراق گفت: كنفرانس معارضان به موفقيت خوبي رسيد و ما همه مسائل مربوط به اپوزيسيون را حل كرديم.وي به خبرنگاران گفت: شوراي رهبري شامل مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان عراق، جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق، احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق، عدنان پاشاچي وزير خارجه سابق عراق و از افراد مستقل، عبدالعزيز حكيم از اعضاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و عياض علوي از گروه وفاق ملي عراق مي شود.اين در حالي است كه عدنان پاشاچي ۸۰ ساله اعلام كرد كه از انتخاب خود در شوراي رهبري عراق پس از صدام حسين اطلاعي ندارد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی