اخبار

پيك

                       

ديدار و گفتگوی يوسفی اشكوري

و بازرسان حقوق بشر سازمان ملل

  به گزارش ايسنا محترم گل بابايی، همسر اشكوری با بيان اين‌كه گروه كاری بازداشت‌های خودسرانه‌ سازمان ملل صبح روز دوشنبه با اشكوری ديدار داشتند، گفت: در ديدار روز دوشنبه‌ اين هيات با اشكوری كه بيش از يك ساعت طول كشيد، درباره‌ مسائلی چون نحوه‌ برخورد مسوولان زندان با وی بحث و گفت‌وگو شد.همسر اشكوری اظهار داشت: همسرم از برخوردهای منطقی و محترمانه‌ دادگاه ويژه‌ روحانيت تشكر كرده است.محترم گل بابايی درباره‌ وضعيت جسمی همسرش گفت: از زماني‌كه تحت نظر پزشك قرار دارد، وضعيت چشم وی رو به بهبود بوده و تا حدودی بينايي‌اش را بدست آورده است.هم چنين عباس برزگر، وكيل مدافع اشكوری درباره‌ وضعيت موكلش و ديدار با هيات اعزامی سازمان ملل اظهار داشت: پس از ديدار هيات اعزامی با اشكوری ملاقاتی نداشته‌ام اما مطلع شده‌ام كه موكلم با هيات اعزامی سازمان ملل بدون حضور هيچ مقام قضايی و ماموری، آزادانه به بحث و گفت‌وگو و تشريح وضعيت خويش پرداخته است.

برادران محمدی نيز كه از فعالان دانشجوئی زندانی هستند با بازرسان سازمان ملل ملاقات و ديدار داشته اند.

انتقال شعله سعدی  در تماسی كه با همسرش داشت از انتقال خود به بند  عمومی خبر داد. شعله سعدی كه پس از بازگشت از سفر فرانسه در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد در طول اقامت هيات بازرسان سازمان ملل موفق به ديدار با آنها نشد. شعله سعدی در جريان اقامت در پاريس نامه هائی در انتقاد از رهبر و رياست جمهوری و كندی اصلاحات و همچنين انتقاد از اصلاح طلبان نوشته بود.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی