اخبار

پيك

                       

یک عضو دیگر کانون نویسندگان ایران در تهران بازداشت شد

ازتحصن‌سال56دانشگاه

علم وصنعت،تابازداشت81

روز شنبه ، ۳اسفند ماه ۱۳۸۱ ، يکی از فعالان و مؤسسان کانون نويسندگان ايران ، در تهران بازداشت شد.    محمد خليلی ، شاعر ، مترجم و نويسنده و عضو فعال کانون نويسندگان ايران ، صبح روز شنبه در منزل خود در تهران بازداشت شد . مامورانی که خلیلی را بازداشت کردند، پس از بازرسی منزل وی ، او را همراه با کتابها ، نسخه های دستنويس آثار منتشر نشده و اسناد و مدارک شخصی اش با خود برده اند . گفته می شود، محمد خلیلی قرار بوده برای یک دیدار خانوادگی بزودی عازم آلمان شود.    محمد خليلی از فعالان کانون نويسندگان در سالهای دهه پنجاه بود و در تحصن دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 56 در حالی شرکت کرد که به تازگی از زندان شاه آزاد شده بود. این تحصن که در آن سیاوش کسرائی، سعید سلطانپور و جمعی دیگر از شعرا، نویسندگان و هنرمندان ایران حضور داشتند یک شب کامل ادامه یافت و صبح روز بعد مترجم و نویسنده سرشناس ایران "به آذین" به آن ملحق شد. سخنرانی به آذین در پایان این مراسم به قطعنامه ای  در حمایت از آزادی قلم و بیان و فصل تازه ای در فعالیت کانون نویسندگان ایران تبدیل شد. یکی از سه شاعری که در پایان این تحصن برای صدها دانشجو و تحصن کننده شعر خواندند علاوه بر سیاوش کسرائی و سعید سلطانپور، محمد خلیلی بود.  همین تحصن، بعدها به شب های شعر در انستیتو گوته تهران وصل شد و در ده شب شعر تهران نیز محمد خلیلی از جمله فعالان میانه سال آن شد. تحصن دانشگاه علم و صنعت تهران، بعنوان اعتراض به جلوگیری از ورود سخنرانان و افراد غیر دانشجو به سالن بزرگ این دانشگاه از سوی گارد ویژه دانشگاه شکل گرفت. قرار بود در آن شب عده ای از اعضای کانون وقت نویسندگان ایران پس از سالها ممنوعیت از شرکت در اجتماعات، در یک مراسم جمعی و رسمی حضور دسته جمعی بیآبند اما ساواک و گارد ویژه دانشگاه مانع شد و همین امر موجب تحصن شرکت کنندگان و سخنرانی که به سالن راه یافته بودند شد. محمد خلیلی در سالهای دهه هفتاد نیز یکبار دیگر در فعالیت های نوین برای دوره تازه فعالیت کانون نویسندگان شرکت مؤثر کرد و در سازمان دهی  امضای  بيانيه معروف به  "ما نويسنده ايم"  نقش فعالی  داشت.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی