جهان

پيك

                         

 

 

دولت اصلاحات در ونزوئلا

به امریکا و اسپانیا هشدار داد

 

 

چاوز رئیس جمهور ونزوئلا از امریکا و اسپانیا خواست تا در امور داخلی این کشور دخالت نکنند. وی، در همین ارتباط نیز دولت کلمبیا را تهدید کرد که در صورت ادامه دخالت در امور داخلی ونزوئلا روابط دو کشور را قطع خواهد کرد. با توجه به اینکه ژنرال "گاوریا" رئیس جمهور  سابق کلمبیا، که اکنون ریاست اتحادیه کشورهای امریکای لاتین را برعهده دارد، بدنبال دستگیری" ژنرال گالوس فرناندز"، به جرم رهبری کودتا علیه دولت چاوز اعتراض کرده بود،چاوز در اعتراض های اخیر خود به امریکا و دولت کلمبیا به وی نیز هشدار داد و گفت: " اقای گاوریا! ما ملت مستقلی هستیم . شما خودتان رئیس جمهور بوده اید و باید بدانید که اجازه عبور از مرزهای حقوقی را برای دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه ندارید> لازم به یاد آوری است که درجریان کودتا در ونزوئلا علیه دولت چاوز در کلمبیا اعلام جشن عمومی شده بود. این کودتا در ماه اپریل گذشته به وقوع پیوسته بود. هشدار اخیر چاوز به دولت اسپانیا در پی بدست آمدن شواهد دخالت اسپانیا در کودتای اپریل داده شده است. چوز تاکید کرد: "ازهمه کشورهای  قاره امریکا و دیگر کشورهای جهان می خواهم در امور داخلی ونزوئلا دخالت نکنند. " چوز به موضعگیری امریکا و اسپانیا در زمان کودتای ناکام نظامی ها علیه دولت خود اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع کودتا در کلمبیا و روی کار آمدن دیکتاتوری "کارمونه استنگا" نیز امریکا همان حمایتی را از کودتاچیان اعلام کرد که در جریان کودتای نافرجام علیه دولت من اعلام کرد. در آن زمان کسی در امریکا نگران سرنگونی دولت منتخب کلمبیا نشد و نسبت به آن  ابراز ناخرسندی نکرد. بلافاصله دولت های امریکا و اسپانیا دولت کودتائی کلمبیا را به رسمیت شناختند. مهم ترین طرح اصلاحی – اقتصادی چاوز که موجی از مخالفت صاحبان ثروت در داخل ونزوئلا و دولت های منطقه را به همراه آورده ملزم ساختن تمام بخش های خصوصی به پرداخت مالیات معوقه آنها که شامل چند دهه فرار از مالیات  می شود. این فرار از مالیات به دلیل فساد مالی دولت های گذشته ونزوئلا ممکن شده بود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی