اخبار

پيك

                       
سخنرانی محمد خاتمی در اجلاس كشورهای غير متعهد
با پيشنهاد" صلح دوستان جهان متحد شويد"
فروپاشی اتحادجماهيرشوروي
آغازتلاش امريكا برای سلطه‌برجهان‌شد
موقعيت هراس انگيز كنونی جهان ايجاب می كند فاصله دولت ها و ملت ها
از ميان برداشته شود و اين امر ممكن نمی شود مگر از طريق
دمكراسی و پاسداری از حقوق شهروندان!

 

محمد خاتمی رئيس جمهوری اسلامی ايران امروز در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در مالزی، مخالفت جمهوری اسلامی ايران را با اعمال هر گونه زور برای تغيير هر رژيمی در هر كشوری اعلام كرد.

وی در دهمين نشست سران كشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مالزی گفت:

{مخالفت ما با استفاده از زور به معنی دفاع از رژيم خاصی نيست، بلكه به معنی اجتناب از سنت خطرناكی است كه در جهت يك‌ جانبه گرايی مي‌تواند امنيت جهان را به خطر انداخت. حمله‌ نظامی به عراق مردم مظلوم اين كشور را با خسارت‌های بزرگ روبه ‌رو خواهد كرد و امنيت و ثبات منطقه‌ حساسی كه كشور ما در آن قرار دارد را به خطر خواهد انداخت. حمله به عراق، مسير مهم اقتصادی و راهبردی جهان را دچار اختلال مي‌كند، لذا تقويت افراط‌ گرايی و تخريب محيط زيست از ديگر پيامدهای ناگوار حمله به عراق خواهد بود.} خاتمی در بخش ديگری از سحنرانی خود  بر لزوم پايبندی عراق به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تاكيد كرد و در باره مسائل خاورميانه و فلسطين گفت: { جای تأسف است كه رژيم اسرائيل با سوء استفاده از فضای موجود پس از حادثه‌ تلخ 11 سپتامبر بر جنايت‌های خود عليه ملت مظلوم فلسطين افزوده است.  سياست اشغال و سركوب رژيم اسرائيل نشان مي‌دهد كه اين رژيم هرگز در جست‌وجوی صلح شرافتمندانه نيست.} در بخش ديگری از سخنان خود، خاتمی با اشاره به امريكا گف{ صدای خشونت و جنگ، چه از مخفي‌گاه تروريست‌ها برآيد و چه به عنوان قدرت مسلط جهان سخن براند، پذيرفتنی و ماندنی نيست و نبايد در دامی كه جنگ‌افروزان برای محدود كردن صلح و آزادی و امنيتی كردن جهان گشوده‌اند قرار بگيريم.} جهان با سياست های  مبتنی بر خشونت و جنگ مخالف است. امروز افكار عمومی در همه جا، حتی در آمريكا و در ميان انديشمندان خيرخواه جهان به سياست‌های جنگ‌افروزانه و خشونت‌گرا “نه” مي‌گويد. جمهوری اسلامی ايران نيز در پرتو آموزش‌های اسلام كه دين انسان، خرد، عدالت و صلح است و هم به لحاظ مصلحت منطقه و جهان با سياست‌های جنگ‌افروزانه مخالفت كرده و خواهد كرد.} خاتمی در بخش ديگری از سخنرانی خود در اجلاس  غير متعهدها كه شاخص ترين چهره شركت كننده در آن فيدل كاسترو رهبر سالمند و انقلابی كوست گفت: {امروز شاهديم كه ابرقدرت موجود از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی خود به مثابه‌ حقايق ازلی و ابدی سخن مي‌گويد و خود را موظف مي‌داند تا تمام آنچه را كه مانع معيارهای مورد نظر خود مي‌داند، با توسل به جنگ و زور از ميان بردارد. امروز جنبش غير متعهدها موظف است، ضمن برشمردن هويت فرهنگی خود و بهره‌ گرفتن از جنبه‌های مفيد و سازنده‌ پديده‌ جهانی شدن، راه‌های نجات از عواقب مخرب اين پديده را بررسی و اعلام كنند. اگر جنبش غير متعهد‌ها در دوران جنگ سرد با محور عدم وابستگی، وجهه‌ سلبی داشت، موقعيت هراس‌انگيز كنونی ايجاب مي‌كند؛ جنبش برای رسيدن به جهانی صلح‌آميز چاره‌انديشی كند و پاسداری از صلح و امنيت را در شمار وظايف خود قرار دهد.  برای پاسداری از صلح و امنيت بايد توانمند شد و اين توانمندی در درجه‌ اول با استقرار همه جانبه‌ دموكراسی و پاسداری از حقوق شهروندان به دست مي‌آيد. ما به سهم خود از سست و شكننده شدن پيوند ميان دولت و ملت در بسياری از كشورها متاسفيم و بر لزوم تقويت پيوند و همبستگی ميان دولت ها و ملت‌ها تأكيد می كنيم. كشورهای عضو جنبش غير متعهدها بايد ضمن بهره‌گيری از امكانات جهانی و تلاش برای تقويت بنيه‌ علمی، فنی و اقتصادی خود منادی صلح مبتنی بر عدالت و امنيت و هم‌چنين حرمت تمامی انسان‌ها و برابری همه‌ ملت‌ها در عرصه‌ جهانی باشند. استفاده‌ سازمان يافته از توان بيش از 116 عضو اين جنبش در مجامع و نهادهای مختلف، سرمايه‌ معتبری برای ما خواهد بود و اكنون زمان آن است كه جنبش غير متعهدها در قالب سازمان جهانی كشورهای ناوابسته با نگرشی نو به جهان متنوع، به مقابله با تك ‌قطبی شدن جهان به اقدامی تازه دست بزند. در عرصه جهانی، با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی آمريكا برای سلطه بر جهان دست به تلاش زد .  بياييد اين سازمان را در كنار ديگران قرار دهيم و در ضمن پاسداشت آزادی، صلح، عدالت و اخلاق در ميان خود و در رابطه با ملت‌های بزرگ خود، اين همه را به عرصه‌ی بين‌المللی بكشانيم . در اروپا و آمريكا نيز، عموم روشنفكران و دانشمندان و اكثريت مردم طرفدار اعتدال، عقل، صلح، عدالت و امنيت هستند. امروز كه جهان با خطرات مهيبی مواجه است، از تريبون جنبش عدم تعهد دعوت مي‌كنم "صلح‌دوستان عالم متحد شويد"

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی