ايران

پيك

                         

 

علائيم بيماری بايد اعلام شود تا تعداد بيماران مشخص شود

گوشت آلوده به جنون گاوی

از اسکله های سپاه وارد شد

 

پرونده فاجعه واردات گوشت آلوده به جنون گاوی "ب اس ب" عليرغم همه دستورات موکدی که براي پرهيز از اشاره به نقطه مرکزي اين ماجرا می شود، بتدريج نه تنها در مجلس، بلکه در مطبوعات باز می شود. روزنامه ايران در يک گزارش مشروح ضمن اشاره تلويحی به کانون مرکزي ايجاد اين فاجعه، - يعني سپاه پاسداران-  پرسيد:

بايد مشخص شود که 1- اين گوشت را چه کسانی وارد کشور کردند؟ 2- دستور خريد آن چگونه و از سوی چه مقامی صادر شد؟ 3- محموله وارداتی از کدام اسکله خارج از کنترل دولت وارد کشور شد؟4- چرا پس از معلوم شدن آلودگی گوشت هاي وارداتی به بيماری جنون گاوی جلوی فروش آن گرفته نشد؟

اينها سئوالات محوری است که کميسيون بهداشت و بهداري مجلس نيز در پی کشف و اعلام آن بود اما عضو برجسته اين کميسيون، يعني عليرضا نوری به همراه يک نماينده ديگر مجلس قرباني اين جستجو وتحقيق شده و در يک حادثه رانندگی کشته شدند.

ماجرای اسکله های خارج از کنترل دولت، نزديک به دوسال پيش از سوی محمدخاتمی مطرح شد و سپس رئيش مجلس از پشت تريبون هيات رئيسه مجلس به تعداد و نقش آنها اشاره کرد و در ادامه آن از سوی نمايندگان مجلس اعلام شد که اين اسکله ها در اختيار سپاه پاسداران است و هيچ نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد.

گوشت آلوده به بيماری جنون گاوي، به قيمت نازل کيلوئی 8 سنت از آلمان خريداری شده و از طريق همين اسکله ها وارد کشور شد و کيلوئی 2 تا 5ر2 دلار به مردم فروخته شد!

در اين پرونده، علاوه بر سئوالات بالا مردم می خواهند بدانند کدام فرماندهان سپاه پاسداران در اين ماجرا نقش کليدی داشته اند؟ شرکای تجاری آنها چه کساني بوده اند؟ با توجه به مقامی که رهبر بعنوان فرمانده کل قوا دارد، نقش وی در اين ماجرا چيست؟ حجم گوشت وارداتی آلوده به جنون گاوی چقدر بوده؟ تعداد کساني که با مصرف اين گوشت دچار بيماری ب اس ب شده اند چقدر است؟ آن ها که احکام سب النبي صادر می کنند خود مستقيم يا غير مستقيم در اين فاجعه ملی نقش داشته اند؟ امام جمعه هائی که با حداقل آگاهي عمومی پيرامون هر مسئله داخلی و جهانی اظهار نظر کارشناسانه می کنند و از جزئي ترين امور در نماز جمعه ها کاه را کوه می کنند چرا و طبق چه فرمانی حتی به مردم توصيه نکردند اين گوشت را نخورند و يا از مصرف گوشت برای مدتي خودداری کنند تا گوشت ها جمع آوری شود؟

همزمان با روزنامه ايران، روزنت "امروز" نيز نوشت:

" شايعات وسيعی درباره ورود گوشت های آلوده به كشور بين

مردم پخش شده است. از جمله نكاتی كه اين روزها گفته می شود اين است كه گوشت های غيرمجاز را به صورت انبوه فقط كسانی می توانند وارد كنند كه اسكله، سردخانه و مجوز تردد در سطح كشور داشته باشند"

( برای آگاهی بيشتر از اين فاجعه؛ به اخبار و گزارش هائی که برای نخستين بار پيک نت منتشر کرد و پرده از دلائل حادثه رانندگی منجر به قتل عليرضا نوری شد مراجعه کنيد.)