ايران

پيك

                         

 
دكتر حبيب الله پيمان در گفتگو با ايسنا
عقيده افراد كشته نمی شود وجامعه برای
آزادی هزينه سنگين تری پرداخت خواهد كرد

حبيب‌الله پيمان، صدور حكم اخير عليه هاشم آغاجری را نقض آشكار و صريح اصل آزادی عقيده مندرج در قانون اساسی دانست. وی در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اين حكم را خلاف اصل منع تفتيش عقايد كه در قانون اساسی مورد تصريح قرار گرفته، عنوان كرد و گفت: همين قدر كه در مفاد رای قاضي دادگاه ديدم. هيچ نكته‌ای كه در آن اهانتی به پيامبر يا امامان باشد، وجود نداشت، حتی در رايی كه بايد به جملاتی از آنجا استناد مي‌شد.

وی افزود: جز بيان يك سلسه عقايد كه آن هم ايراد نقد به ساختار روحانيت بوده، هيچ‌كدام از مصاديق اهانت به مقدسات يا انكار ضروريات دين در اين سخنرانی وجود نداشته است.

پيمان درباره‌ي تبعات صدور اين حكم نيز، گفت: قطعا اين حكم يك بار ديگر، آن برچسبی كه در اين سالها به نظام جمهوری اسلامی زده مي‌شده كه حقوق بشر را نقض كرده و آزادی عقيده را سركوب مي‌كند، تاييد خواهد كرد.
پيمان افزود: كسانی كه مي‌خواهند وجهه‌ي مثبتی را از نظام به دنيا عرضه كنند بايد نسبت به اين مساله هشيار مي‌بودند تا چنين خطای بزرگی را مرتكب نشوند.

اين فعال سياسي گفت: مطمئنا عقيده‌ی افراد كشته نمي‌شود، بنابراين تنها شرايط دموكراتيك آزاد و سالم برای بيان عقيده از بين خواهد رفت و جامعه سعی مي‌كند راههای ديگری پيدا كند كه مطمئنا هزينه‌ی آنها سنگين‌تر خواهد بود.