ايران

پيك

                         

 

ميزگرد مطبوعاتی رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی

دادگستری همدان زير فشار چه كسانی
حكم اعدام صادر كرد ؟

در پی اعلام صدور حكم اعدام از سوی دادگاه بدوی برای هاشم آغاجري، يكی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، عصر امروز ميزگرد مطبوعاتي اين سازمان با حضور محمدسلامتي، بهزاد نبوی و مصطفی تاج‌زاده برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتدای اين ميزگرد دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق آغاجری به عنوان جانبازی كه در زمره‌ی خانواده‌ي شهداست گفت: حكم در نظر گرفته شده برای آغاجری بر مبنای سخنرانی او در همدان نه با عرف و قانون سازگار است و نه با عدالت اجتماعي.
وي اظهار داشت: بر اين مبنا ما فكر كرديم در اين ميزگرد نه تنها به دفاع از آغاجری بپردازيم بلكه از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع كنيم و خدشه‌ای را كه در اذهان عمومی ايجاد شده است از بين ببريم.
بهزاد نبوي، نايب رييس مجلس شورای اسلامی و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز در ابتدای اين ميزگرد در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صحت برخی از اخبار مبنی بر عدم تجديدنظرخواهی آغاجري، گفت: هنوز بررسی و جمع‌بندی كافي، در مورد اين قضيه انجام نشده است؛ در اين مورد با تكميل جمع‌بندي‌ها و انتقال آن به آقای آغاجري، خود او تصميم خواهد گرفت.
وی هم‌چنين با اشاره به موضوع ديدار امروز وكيل آغاجری با وي گفت: حتما بعد از اين ديدار نظر ايشان اعلام مي‌شود.
هم‌چنين تاج‌زاده ديگر عضو شوراي مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با بيان اينكه در اولين ديدار پس از صدور حكم، آغاجری به خانواده‌اش اعلام كرده كه درخواست تجديدنظر را مطرح نخواهد كرد، گفت: نكته مهم‌تر از درخواست تجديدنظر آغاجری اين است كه سنگينی اين حكم در جريحه‌دار كردن افكار عمومی در حدی بوده كه رييس قوه‌ی قضاييه قبل از درخواست آغاجری پرونده را به ديوان عالی كشور ارجاع داده است.
وي ادامه داد: سوال مطرح اين است كه چرا قوه‌ی قضاييه به رغم اعتراضات همگانی مراجع، دانشگاهيان و قشرهاي گوناگون مردم در صدد لغو اين حكم برنيامده است.
وي تصريح كرد: به نظر می رسد كه حكم يادشده تا همين مرحله هم به حيثيت كشور لطمه وارد ساخته است از اين رو انتظار مي‌رود قوه‌ي قضاييه هر چه زودتر اين حكم را لغو كند.
در ادامه‌ی اين ميزگرد، نبوي در پاسخ به سوالی كه از ارزيابی وي از مطالب مطرح شده در برخی از روزنامه‌هاي مبنی بر دخيل بودن سازمان در جريان صدور اين حكم حكايت مي‌كرد، گفت: اگر واقعا آقايان مطالبی را مطرح مي‌كنند مبنی بر اين كه سازمان خودش دستور داده تا اين حكم صادر شود بايد بپذيريم كه نفوذ سازمان در قوه‌ي قضاييه در حدی است كه به صدور اين حكم منجر شده است.
وي افزود: اين حكم به قدری غير قابل دفاع است كه آقايان ناچار شدند اين سناريو را ترميم كنند، لذا ما از اينكه فردا چند نفر را دستگير و آنها را عوامل سازمان معرفی كنند، نمي‌ترسيم.
هم‌چنين تاج‌زاده نيز در ادامه صحبت‌هاي نبوی گفت: خوشبختانه درمورد اين حكم آقايان پذيرفته‌اند كه همه ملت ايران به صورت يك صدا آن را محكوم مي‌كنند.
محمد سلامتي، نيز در ادامه‌ی اظهارات دو عضو ديگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مخدوش شدن وجهه‌ي جمهوری اسلامی در سطح جهانی را از بازتاب‌های حكم صادرشده برشمرد و اظهار داشت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به مبانی نظام جمهوري اسلامی و دين اسلام معتقد است و اسلام را دينی مي‌داند كه از توانايی استقرار آزادی و دموكراسی برخوردار است.
وي تاكيد كرد: البته اگر در صورتي‌كه نفوذ ما در ساخت قوه‌ی قضاييه در حدی بود كه توانست به صدور اين حكم منتهي شود شما تدبيري اتخاذ كنيد تا برخلاف نظر ما حكم خنثی شود.
تاج‌زاده نيز با سنگين، غير منطقی و ناعادلانه خواندن حكم آغاجری گفت: حكم آغاجری حكمی است كه از دوران مادها به بعد سابقه نداشته؛ ما شاهد آن هستيم كه بدون اينكه سازمان در مساله‌ی اعتراضات نقشی داشته باشد مخالفت‌های وسيعي از سوی دولت،رييس مجلس تا علما و مردم، شكل بگيرد.
وی با اشاره به جريانی كه اعتراض به برخورد با آغاجری را در هيچ‌كدام از مراحل قبل و بعد از صدور حكم جايز نمي‌داند، گفت: بالاخره قوه‌ي قضاييه تكليف ما را مشخص كند كه كی مي‌توانيم به نقد احكام قضايی بپردازيم چرا كه نقد اين احكام قبل از صدور حكم جوسازی معرفی و بعد از آن نيز به مفهوم شكستن قانون تلقي مي‌شود.
وي تصريح كرد: كساني‌كه منتقدان را نقد مي‌كنند در هيچ مرحله‌ای قائل به اين انتقاد نيستند.
وي گفت: به عقيده‌ی ما مهم، عدم نقض قانون است و نه نقد احكام.
هم‌چنين نبوی در پاسخ به سوالی درباره‌ي احتمال هم‌خوانی اين حكم با اهداف سياسی كه حذف سازمان را دنبال مي‌كنند، گفت: اين سوالی است كه خود قوه قضاييه بايد به آن پاسخ بدهد؛ براساس اطلاعاتی كه ما از دادگستری همدان داريم حتی در مراحل تحقيقات مقدماتي افرادی از تهران در جلسات تحقيقات آغاجری شركت داشته‌اند و بعدها شنيده شد فشارهاي زيادی بر روی دادگستری همدان است.
وي تصريح كرد: اينها شنيده‌هاي ماست و قوه‌ی قضاييه‌ای كه مي‌گويد قاضي، مستقل است و بر اساس نظر خودش عمل كرده بايد اين را مشخص كند، اما اطلاعات ما از اعمال فشارها حكايت مي‌كند.
ادامه دارد.....