ايران

پيك

                         

 

انجمن اسلامي دانشگاه ياسوج

به سوي يك رفراندُم ملي براي تعيين تكليف همگان

 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج درباره‌ي فضاي سياسي كشور و دانشگاه، بيانيه‌اي صادر كرد.
در بخشي از اين بيانيه كه به امضاي روح‌الله‌ملك‌پور، دبير اين تشكل دانشجويي رسيده، با انتقاد از بازداشت سيد هاشم آقاجري، آورده است: انجمن اسلامي نه در مقام تأييد گفته‌هاي اين روشنفكر، بلكه به منظور دفاع از اصل 23 قانون اساسي كه تصريح مي‌دارد: «... هيچ كس را نمي‌توان به جرم داشتن عقيده‌اي مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد» بازداشت دكتر آقاجري را محكوم نموده و خواستار آزادي ايشان مي‌باشد.

اين بيانيه در ادامه، درباره‌ي لوايح اخير رييس جمهور آورده است: گرچه سرنوشت اصلاحات مردمي (نه اصلاحات حكومتي!!) صرفا بسته به سرنوشت لوايح ارايه شده‌ي دولت نيست، اما در صورت رد لوايح افزايش اختيارات رييس جمهور توسط شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، برگزاري يك رفراندوم ملي براي روشن شدن تكليف همه، ضرورتي است كه منجر به مشروعيت مجدد اصلاح‌طلبان خواهد شد.

در اين بيانيه درباره‌ي كنگره‌ي سراسري جبهه‌ي دوم خرداد، نيز آمده است: جنبش دانشجويي، آينه‌ي تمام نماي مطالبات ملت، به سران جبهه‌ي دوم خرداد هشدار مي‌دهد كه مبادا در اين چند صباح باقي مانده از عمر مجلس و دولت اصلاحات، حقوق ملت را به پاي منافع گروهي و شخصي خود معامله كنند؛ و كنگره‌ي سراسري را تنها به عنوان فرصتي براي نقد عملكرد و بررسي كارنامه‌هاي خود در حوزه‌هاي دولت و مجلس و ... غنيمت شمارند!

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: مدعيان دفتر تحكيم‌وحدت دست ساخته‌ي قدرت كه از شب‌نامه پراكني عليه جنبش اصيل دانشجويي و تداعي فضاي اختلاف و دو دستگي ارتزاق مي‌كنند، اين بار با پنهان كردن چهره‌ي منافق خود زير اصلاحات خوش آب و رنگ، ژست منطقي و دانشجويي گرفته‌اند تا به خيال خام خود در دانشگاه پايگاهي كسب كنند.

  
 


 

ی