سخن روز

پيك

                         

 

نامه ای كه

افتخارمجلس است

حجت الاسلام روح الله حسينيان كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل براي قربانيان قتل های زنجيره ايست، در دفاع از قوه قضائيه و قاضی صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری نامه ای برای رئيس مجلس شورای اسلامي نوشت و منتشر كرد.

حسينيان كه در پرونده قطور قتل های زنجيره ای با نام مستعار “خسرو“ شناخته می شود به بهانه انتقاد از رئيس مجلس “مهدی كروبي“ كه در نطق پيش از دستور خود در مجلس، حكم اعدام آغاجری را ،حكم ننگين“ لقب داده است، به دفاع از عملكرد قوه قضائيه پرداخت.

در نامه روح الله حسينيان كه يك دوران طولانی حاكم شرع دادگاه انقلاب، نماينده اين دادگاه در وزارت اطلاعات و امنيت دوران فلاحيان و در دادگاه ويژه روحانيت نيز قاضی بوده است در نامه خود نكاتی را مطرح كرده كه با توجه به وابستگی او به محفل نشينان ثروت و قدرت و نقشی كه گفته مي‌شود اكنون در سازمان اطلاعات و امنيت موازي اما وابسته به بيت رهبری دارد بايد آنها را جدی تلقی كرد.

حسينيان در نامه خود نام سازمان مجاهدين انقلاب را كه اكنون در مجلس شورای اسلامی مسئوليت هاي سنگين برعهده دارند، در دولت خاتمي نيز در كنار وی حركت می كنند و از گردان های اصلی جبهه دوم خرداد براي اصلاحات محسوب مي‌شوند “گروهك نبوي“ ( اشاره به بهزاد نبوي) و گروه نا مشروع (در تائيد سخنان آيت الله مشگينی كه پيشآپيش حكم قتل آغاجري را در نماز جمعه قم صادر كرده بود) و هاشم آغاجری را فردی ناقابل و وابسته به گروه نبوی معرفی كرد.

حسينيان كه در جای جای نامه اش به رئيس مجلس درس اخلاق، خويشتن داري، پرهيز از برخورد عصبی و مدارا مي‌دهد تلويحا مجلس را تهديد به تعطيل كرد. وي، از آنجا كه سابقه به توپ بسته شدن مجلس توسط لياخوف روس در زمان محمدعلي شاه رويدادی است كه تشابه تاريخی آن به معنای كودتا و استبداد صغير است اين تهديد خود را غير مستقيم مطرح كرد و گفت:“ هر وقت مجلس تعطيل است جامعه آرامش دارد و هر وقت كارش را شروع می كند جامعه متشنج می شود.“

اين سخنان “خسرو“ بدان مي ماند كه كسی بگويد گورستان هميشه آرام است، حتی اگر دهها هزار نفر هم در آن خوابيده باشند، حال آنكه همين تعداد زنده برای بهم ريختن آرامش جامعه و حتی انقلاب كافی است!

روح الله حسينيان ظاهرا در مقام رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامی پست و سمت و مقامی ندارد كه برای رئيس مجلس نامه نوشته و براي مجلس كشور تعيين تكليف كند، اما وابستگی های او به مافيای ثروت و قدرت، دستيابی او به اسناد محرمانه و وابستگی مستقيم وی به بيت رهبري به او اجازه چنين خط و نشان كشيدن هائی را می دهد. برای آگاهی از اين موقعيت او كافی است بخشی از خاطرات آيت الله منتظری را در باره يورش به خانه وی بخاطر آوريم كه از نقش مستقيم وی در اين يورش ننگين و تاريخی ياد مي‌كند و پيرامون حمله به كوی دانشگاه و حوادت 23 و 24 تيرماه كه منجر به توطئه تظاهرات خياباني بخشی از دانشجويان كم تجربه و اغفال شده و سپس سركوب تحصن دانشجويان شده نيز كافی است مصاحبه معروف او را در باره غفلت رهبر و سستی او در پايان روز 24 تيرماه را يكبار ديگر مرور كنيم. او در اين مصاحبه با صراحت كامل تعريف كرد كه نظر رهبری را برای تظاهرات 23 و 24 تيرماه جلب كرديم، جمعيت خوبی را هم توانستيم بسيج كرده و با عكس آقا به خيابان بيآوريم. شعارها خيلی خوب بود، عكس خاتمی در كار نبود، همان روژ می شد كار دولت خاتمی را تمام كرد اما آقا تعلل كرد.( نقل به مضمون)

اين سخنان شباهت بسيار دارد با سخنان اسدالله علم وزير دربار شاه در باره سركوب شورش 15 خرداد. او هم در آن روز معتقد به سركوب طيب و طرفدارانش و مردم جنوب تهران بود و شاه تعلل می كرد. علم خودش دست به كار شد و غروب خبر سركوب را برای شاه برد و گفت:“ زدم هتكشان را پاره كردم“. شاه بعدها هر بار كه در باره اين روز خاطره ای نقل كرد در باره علم گفت:“ اگر كم عقلی علم نبود شورش خرداد سلطنت ما را به خطر مي انداخت“. علم در اينجا هم متوقف نشد و به نوشته مادر فرح (همسر شاه) در كتاب خاطراتش علم اصرار داشت كه شاه با اعدام آيت الله خمينی موافقت كند. مادر فرح از قول علم می نويسد كه “‌او به شاه آنقدر برای گرفتن اجازه اعدام آيت الله خمينی اصرار كرد كه شاه ناچار شد او را از نخست وزيري بردارد. علم به شاه می گفت اگر الان اين كار را نكنيم چند سال بعد اين فتنه دوباره بلند ميشود. اما شاه چنين جسارتی نداشت و آيت الله خميني را تبعيد كرد. حق با علم بود“

روح الله حسينيان در باره پايان تظاهرات 24 تيرماه همان افسوسی را می خورد كه علم در پايان روز 15 خرداد می خورد!

نامه روح الله حسينيان كه تكميل كننده آن مصاحبه معروف است، با توصيه بازگشت به همان غروب 24 تيرماه نوشته شده است.

او يقين دارد كه در حسابرسي واقعی و ملي، يكی از كسانی كه بايد حساب پس بدهد خود اوست و به همين دليل هم عليه اصلاحات و اصلاح طلبان در كمين فرصت نشسته است. او كه خود در اوج افشاگری های مربوط به قتل های زنجيره ای در قم و برای طلبه هاي مدرسه حقانی سخنرانی كرده و در دفاع از سعيد امامی و عاملين اجرای آن قتل ها و سابقه قضاوت خود در دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت گفته بود “ بابا ما خودمان يك زمان قاتل بوديم“ چرا نبايد از قاضی جوان و درس آموخته از روح الله حسينيان به ميدان آمده و مجلس را تهديد به تعطيل كند؟

از قديم گفته اند “كور كور را می جويد و آب گودال را“ حسينيان، قاضی مرتضوی را می جويد و قاضی جوان صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری هم قاضی مرتضوی را. نقد حسينيان از مجلس افتخار مجلس است و تمجيد وی از قوه قضائيه لايق اين قوه!