ايران

پيك

                         

 

به ياد آزادگی و سربلندی داريوش و پروانه فروهر و به سوگ و خشم سينه های دريده شان،

روز يکم آذر ماه از ساعت ۳۰‚۱۴تا  ۳۰‚۱۶در خانقاه صفی عليشاه تهران گردهم آييم .

 

                                                                                    پرستو و آرش فروهر

                                                                                   

 

پاينده ايران                                      اي آفريدگار پاك

 ترا پرستش ميكنم و از تو ياري مي جويم

 

دادخواهيم اين بيداد را

 

چهارمين سالگرد شهادت دو تن از رهبران نهضت ملي ايران داريوش فروهر و پروانه فروهر فرا مي رسد . دلاوراني كه به جرم دفاع از استقلال ايران و عشق به آزادي و مردم سالاري، در خانه خود كه كانون مهر و حرمت فرهنگي و اعتقادي ايرانيان است، با ضربات كارد دژخيمان فرمانبردار استبداد و ارتجاع به شهادت رسيدند و با تمامي تلاشها و پيگيري ها هنوز هم به ملت ستمديده و صبور ايران، آگاهي داده نشده است كه به چه دليل و چرا چنين جنايتي صورت گرفته و چه كساني به شيوه هاي گوناگون در اين فاجعه هولناك دست داشته اند.

ما به ياد مبارزات آن دو قهرمان آزاديخواه و ايران دوست و با گراميداشت راه آنان كه راه نهضت ملي ايران و پرافتخار مصدق بزرگ است و نيز با گراميداشت ياد دو نويسنده جانباخته راه آزادي انديشه و قلم در آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده در روز جمعه يكم آذر از ساعت۳۰:۱۴ الي ۳۰:۱۶ بعدازظهر با حضور در مجلس بزرگداشت و با زنده كردن همه خاطرات مبارزاتي آن دلاوران يكبار ديگر “ دادخواهي ” خود را به جهانيان و دست اندركاران حكومتي ايران اعلام مي داريم .

 

محل برگزاري مراسم : خانقاه صفی عليشاه

آدرس : تهران – خيايابان هدايت ( سعدی ) – خيابان صفی عليشاه

 

دبيرخانه حزب ملت ايران

                                                            ۷ / ٨ / ١٣٨١

درود بر شهيدان مختاری و پوينده نويسندگان آزادانديش

درود بر شهيدان ضد استبدادی و راه آزادی داريوش و پروانه فروهر

 

 

**جهت کسب آگاهی بيشتر در رابطه با برگزاری مراسم يکم آذر ماه ١٣٨١

به صفحه ی اينترنتی دادنامه مراجعه فرماييد.**

www.forouharha.com             

www.daadnameh.org             

تماس با ما :

             Fax: 0049 69

             e-mail: info@daadnameh.org

 

  
 


 

  ی