ايران

پيك

                         

 

گزارش‌هايی  از اصفهان و سيستان و بلوچستان

گزارش جنبش اعتراضی دانشجويان

و ضرورت درک سياسی شعارها

 

تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به حكم هاشم آغاجری با عنوان "اعتراض به اعدام انديشه" از ساعت 9 صبح ديروز يكشنبه آغاز شد.

بنا به گزارش رسيده به پيك اين مراسم كه با حضور پرشور بيش از دو هزار تن از دانشجويان برگزار شد، با پخش سرود يار دبستانی و ای ايران آغاز گشت و در ادامه شعارهايی در محكوميت حكم صادره برای دكتر آغاجری و اعلام انزجار از حكم ننگين صادره برای وي مطرح شد.

صرفنظر از شعارهايی كه از تريبون و از سوي برگزاركنندگان مراسم مطرح ميشد، شركت كنندگان در تجمع شعارهايي نظير مرگ بر ديكتاتور – چه كابل، چه تهران، مرگ بر طالبان – رفراندم، رفراندم راه نجات مردم سردادند. در ادامه مراسم برخی از دانشجويان از طريق تريبون آزاد به بيان نظرات خود پرداختند.

در بخشی ديگر از مراسم دكتر احمد شيرزاد استاد دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان و نماينده مردم اصفهان در مجلس، با حضور در ميان دانشجويان و تلاش برای آرام ساختن آنان سخناني خطاب به دانشجويان ايراد كرد. اين مراسم در ساعت 12 ظهر خاتمه يافت.

در پايان مراسم حدود 1500 تن از دانشجويان به راهپيمايی دست زدند و تا مقابل اداره آموزش دانشگاه و پس از آن تا ساختمان مركزی دانشگاه به حركت خود ادامه دادند. حدود 500 تن از دانشجويان كه خواستار تعطيل شدن دانشگاه بودند به داخل ساختمان مركزی دانشگاه وارد شده و تا طبقه دوم آن پيش رفتند كه با سخنان معاون دانشجويی و فرهنگی و دكتر شيرزاد موقتا آرام شدند.

در نهايت با اعلام دبير انجمن اسلامی دانشجويان مبني بر تعطيلی كلاس های درس شركت كنندگان به تجمع خود خاتمه دادند.

همچنين ديروز با اطلاعيه انجمن اسلامی دانشجويان كلاس های درس تعطيل بود و حتي امتحانات ميان ترم برگزار نشد. ضمنا عليرغم تجمع دانشجويان در مقابل ساختمان مركزی دانشگاه و درخواست آنان، رييس دانشگاه حاضر به حضور در ميان تجمع كنندگان و اعلام تعطيلي كلاس های درس نگرديد.

همچنين برگزاركنندگان مراسم اعلام كردند كه تجمع انان در روزهای آينده ادامه خواهد يافت.

در حاشيه اين مراسم لازم به توضيح است كه عليرغم فضای نسبتا آرام و منطقی كه بر تجمع های دانشجويی هفته اخير حاكم بوده است در تجمع دانشجويان اصفهان، تهران و برخی ديگر اجتماعات دانشجويي، تعدادی از شركت كنندگان شعارهايی را عليه برخی مقامات جمهوری اسلامی سر ميدهند. اين شعارها هرچند بحق است اما انحرافی و بيفايده است، زيرا هزينه شركت در اجتماعات دانشجويي را بالا ميبرد و در نتيجه موجب ميشود كه نه تنها اساتيد و روساي دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها نتوانند همبستگی خود را با دانشجويان نشان دهند، بلكه باعث ميشود بخشی از خود دانشجويان نيز ديگر در اينگونه تجمع‌ها شركت نكنند. آنچه امروز جنبش دانشجويی بيش از هرچيز به آن نياز دارد، شركت حداكثر دانشجويان در تجمعات و اعتراضات آنان است. آنگاه كه نيروی وسيعتری گرد آمد ميتوان با اتكا به اين نيروی وسيع تر شعارها و خواستهای دورتری را با الفاظی منطقی و سياسي نيز مطرح كرد ولی قبل از آنكه اكثريت دانشجويان را با خود همراه كرده باشيم، با طرح شعارهاي انحرافی و به ظاهر راديكال همين نيروی موجود را نيز پراكنده كردن اقدامی بخردانه محسوب نميشود. امروز مسئله آزادی هاشم آغاجری و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتي خواستی است منطقی كه هم تكيه گاه مردمی و هم پشتوانه جدی در اساتيد و مسئولان دانشگاه ها و حتی مجلس و دولت دارد و اكثريت دانشجويان نيز حاضرند با آن همراه شوند. بايد بر روی همين خواستها و گره زدن آن ها با شعارهای اقتصادی و در خواست رسيدگی حقوقی به ثروت مقامات روحانی و غير روحاني تكيه كرد، و با طرح شعارها و خواستهای انحرافی و بويژه آلوده به توهين، دانشجويان را قبل از جمع شدن، پراكنده نكرد.

 

 

تجمع و راهپيمائی آرام در سيستان و بلوچستان

 همچنين بنا به يك گزارش منتشره دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان روز يكشنبه ۲۶ ابانماه در اعتراض به حکم ننگين دادگاه تفتيش عقايد از حاضر شدن در کلاسهای درس خودداري کردند. اين تحصن که به دعوت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه (دفتر تحکيم وحدت)برگزار شده بود با استقبال گسترده دانشجويان مواجه شد و دانشجويان در حمايت از دکتر هاشم آقاجری در اين تجمع شرکت کردند.

در اين تجمع نه تنها دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان که دانشجويان علوم پزشکي و آموزشکده فنی و دانشگاه آزاد زاهدان نيز به حمايت از دوستان خود در دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين تجمع شرکت کردند.
در ابتدای مراسم با دعوت از دانشجويان به حفظ آرامش و پرهيز از هرگونه خشونت اعلاميه ای در حمايت از دکتر هاشم آقاجری خوانده شد.

سپس دانشجويان راهپيمايی در درون دانشگاه و از درب دانشکده مهندسی به سمت دانشکده علوم مراسم را آغاز کردند.
در اين راهپيمايی که هرلحظه بر تعداد دانشجويان افزوده ميشد دانشجويان به رفتن به درب خوابگاههای مختلف از دوستانشان آنها دعوت به حضور در راهپيمايي کردند

در ادامه مراسم شعارهايی در حمايت هاشم آفاجری از تريبون خوانده شد از جمله:

زندانی سياسی آزاد بايد گردد

خاتمی خاتمی صراحت صراحت

هاشمی شاهرودي استعفا استعفا

سپس دانشجويان با رسيدن به درب دانشگده علوم در اين محل تجمع کردند و بيانيه های مختلفي در حمايت از تجمع خوانده شد.

سپس دانشجويی با خواندن شعری زيبا به بند کشيده شدن انديشه در ايران را بيان کرد.

در ادامه تجمع يکي از دانشجويان وابسته به بسيج دانشجويی با رفتن به پشت تريبون قصد تغيير و انحراف در جريان را داشت که دانشجويان مانع ادامه سخنرانی او شدند.

بار ديگر شعارهاي نوشته شده تکرار شد و دانشجويان با خواندن سرود يار دبستانی من حمايت خود را از دفتر تحکيم و دکتر هاشم آقاجری اعلام کردند.

در پايان مراسم از دانشجويان به دليل همکاری با انجمن اسلامی و حمايت از راهپيمايی تشکر به عمل آمد
دانشجويان نيز با خواندن سرود يار دبستانی محل تجمع را با آرامش ترک کردند

مراسم بدون هرگونه درگيری و با آرامش هرچه تمامتر به پايان رسيد

کلاسهای درس همچنان در اين دانشگاه تعطيل است و دانشجويان از حاضر شدن در کلاسها خودداری ميکنند
فضای دانشگاه آرام است و مسوولين با دانشجويان همکاری لازم را به عمل آورده اند.

  
 


 

  ي