ايران

پيك

                         

 

تجمع بزرگ دانشجويان در دانشگاه صنعتی شريف

فضای منطقی مراسم دانشگاه شريف به طرد عوامل خشونت طلب منجر شد

اعتراضات دانشجوئی در تمام دانشگاه های کشور جريان دارد اما روز گذشت اين اعتراضات بصورت راهپيمائی و تظاهرات نبود، بلکه عمدتا دانشجويان در اعتراض به حکم اعدام آغاجری و خواست آزادی زندانيان سياسی در سر کلاس های درس حاضر نشدند.

تجمع اصلی دانشجويی در اعتراض به حكم صادره برای دكتر آقاجری در دانشگاه صنعتی شريف كه از سوی دفتر تحكيم وحدت اعلام شده بود، با حضور دانشجويان دانشگاههای تهران آغاز شد. در اين تجمع حدود 5 هزار تن شركت داشتند كه يكی از بزرگترين تجمعات دانشجويی اخير محسوب ميشود. ديروز بيشتر كلاسهای دانشگاههای الزهرا و تربيت مدرس تعطيل بوو ولی هيچ‌گونه تجمعی از سوي دانشجويان اين دانشگاه برگزار نشد. درحاشيه تجمعات بزرگ روز گذشته تلاش ناكامی برای به خشونت كشيدن اعتراضات و تجمعات آرام دانشجويی صورت گرفت. مهاجمين خود را بسيج دانشجوئی عنوان کردند اما نه تنها چهره آنها براي دانشجويان ديگر آشنا نبود بلکه  فرهنگ، رفتار و گفتار توام با ناسزاهائي که آنها در کنار رفتارشان داشتند نشانه ای از دانشجوئی را نشان نمی داد. درحاليكه بخشی از دانشجويان كه خود را بسيجی مينامند ديروز و در روزهای گذشته نظرات خود را از از طريق تريبون‌های آزاد دانشجويی اعلام كرده اند كه اين شيوه برخورد مورد استقبال ديگر دانشجويان قرار گرفته است. همچنين در روزهای گذشته و عليرغم تحريکاتی که صورت گرفت دانشجويان از دانشگاه ها خارج نشدند و برخورد نيروهاي انتظامی با دانشجويان نيز محترمانه و بدور از خشونت بود. 

 

در تجمع دانشگاه صنعتی شريف عبدالله مومني، مسؤول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت( منتخب علامه) هدف از برگزاری اين تجمع را اعتراض و محكوميت آنچه كه سركوبی آزادی عقيده و بيان و نقض حقوق بشر مي خواند و همچنين اعتراض به روند پي‌گيري پرونده افكارسنجی و دفاع از حريم علم و دانش عنوان كرد و گفت: حقوق بشر به عنوان مبنای اصلی نظام اجتماعی بايد سرلوحه‌ی تمام دولت‌ها باشد و آزادی عقيده از حقوق اوليه‌ی بشر است.
وي با اشاره به ماده‌ي 1 اعلاميه‌ی حقوق بشر كه تمام افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند و هر كس مي‌تواند از تمام حقوق و آزادي‌ها بهره‌مند گردد، گفت: دكتر سروش مي‌گويد ما چه مسلمان باشيم، چه نباشيم، چه مسيحی باشيم، چه يهودی ، حقوق و تكاليفي داريم. مومني گفت: هر انسانی با هر مذهبي، حق آزادی عقيده و بيان دارد. مومنی با بيان اين‌كه عده‌ای به نام دفاع از مرجعيت، زمينه‌ حكم اعدام آقاجری را فراهم كرده‌اند، يادآور شد: مردم مي‌دانند كه درد چنين افرادی درد قدرت است و نه مرجعيت. وي افزود: اعتراض ما به صدور حكم اعدام نيست؛ چون حكم اعدام مضحك‌تر از آن است كه به آن اعتراض داشته باشيم. اعتراض ما به محاكمه‌ی آقاجری است. ما مخالف محاكمه افراد به دليل داشتن عقيده و ابراز آن هستيم. اعتراض ما به مرتد خواندن هر كسي است كه به بيان انديشه‌ی خود بپردازد.
وي گفت: اعتراض ما به اين حكم به دليل دفاع از انديشه و حق اظهارنظر است و نه حمايت از آن‌چه ديگر افراد و گروه‌ها بيان كرده‌اند.

در جريان اين مراسم، برگزاركنندگان تجمع از شركت‌كنندگان خواستند كه از هر گونه مساله‌ای كه باعث ايجاد تشنج مي‌شود، جلوگيری كنند و همچنين اعلام كرد كه نمي‌خواهند در اين برنامه به كسی توهين كنند، اما افراد به نقد كشيده خواهند شد. شركت‌كنندگان، در بين سخنان سخنران، در تاييد بخش‌هايی از آن به تشويق مي‌پرداختند؛ سعيد رضوی فقيه، عضو شورای مركزي طيف علامه‌ی دفتر تحكيم وحدت، نيز در پايان سخنانش، گفت كه تريبون در دست مخالفان هم قرار خواهد گرفت تا سخنان خود را مطرح كنند. اين سخن مورد تشويق همين شركت‌كنندگان قرار گرفت و اعضای منتسب به بسيج هم از اين اقدام تشكر و استقبال كردند. رضوي فقيه از آنان خواست كه در پشت تريبون، اهانت نكنند، هم چنين از ساير شركت‌كنندگان نيز خواست كه سخنران آنان را ”هو” نكنند.
بعد از اين سخنان، اين افراد شعار ”آزادي انديشه، هميشه، هميشه،” سردادند.


در ساعت حدود 13:30، بين تعداد بسيار معدودی از طرفين حدود پنج دقيقه درگيری لفظی بوجود آمد، كه انتظامات دو طرف، فضا را آرام كردند.

  
 


 

  ي