جهان

پيك

                         

هراس امنيتی در خصوصی ترين

بخش های زندگی مردم امريکا

در امريکا به طنز می گويند ديوار امنيتی ميان دو برلين فرو ريخت اما ديواری بلند تر از آن اکنون از سوی امريکا برپا می شود. ديواری که جهان را به پشت ميله های امنيتی مي برد!

روزنامه نيويورک تايمز در تاريخ 14 نوامبر پيرامون شرايط امنيتی جديد در امريکا می نويسد:

هر خريدی که می کنيد؛ هر مجله ای که آبونمان می شويد و يا هر پروتکل پزشکی که پر می کنيد؛ هر سايت اينترنتی که باز مي کنيد؛ هر پيامگير تلفني؛ هر نمره دانشگاهی که دريافت می کنيد؛ هر پولي که در بانک واريز می کنيد، هر بليتی که برای مسافرت رزرو می کنيد و... همه اطلاعات آن در يک حافظه کامپيوتري ضبط و در اختيار وزارت تازه بنياد اطلاعات و امنيت داخلی امريکا قرار مي گيرد". کامپيوتری که وزارت دفاع امريکا نيز بدان دسترسی مستقيم دارد. وزارت دفاع امريکا، اکنون نقش وزارت جنگ در يک دوران جنگی را برعهده دارد.

نيويورک تايمز اضافه می کند: " تنها تقاضای پاسپورت و يا گواهينامه رانندگی در کامپيوترهای امنيتی ضبط نمی شود، حتی پرداخت روزانه ماليات اجناسی که مي خريد و يا حتی مبلغ پرداختی برای عبور و مرور از اتوبان ها، جريمه تخلفات رانندگی و هر نوع شکايتی که نزد وکلای دعاوی طرح کنيد- حتی از همسايه ديوار به ديوار خانه شما- در اين مرکز کامپيوتری ضبط می شود."

اين همان هراس امنيتی است که اکنون در سراسر امريکا در حال گسترش است و سالمندان باقی مانده از دهه 50 را به ياد دوران مک کارتيسم در ايالات متحده می اندازد.

برای گسترش اين پايگاه امنيتي- کامپيوتري شخصی بنام "يوئن ديکستار" درنظر گرفته شده است که قبلا مشاور ريگان بود. او سرپرست و طراح اين پروژه است. يوئن ديکستار در حال حاضر سرپرستي يک مرکز اطلاعاتی را بر عهده دارد که اطلاعات آن به مرکز اطلاعات وزارت دفاع می رود.

او برای گسترش طرح اطلاعاتی خود يک بودجه 200 ميليون دلاری دريافت کرده است تا مرکز کامپيوتری جمع آوري اين اطلاعات را راه اندازي کند.

  
 


 

ي