ايران

پيك

                         

 

تجمع دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس
در اعتراض به حكم اعدام آغاجری

در پی اعلام برگزاری تحصن در دانشگاه تربيت مدرس و عدم موافقت هيات نظارت دانشگاه با برگزاری آن، ساعت 12 ظهر امروز حدود 200 نفر از دانشجويان در دانشگاه زبان‌هاي خارجي و مديريت دانشگاه تهران (جنب دانشگاه تربيت مدرس) تجمع كردند.
به گزارش ايسنا به نقل از يك عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، رييس اين دانشگاه اعلام كرده بود كه پس از نامه رهبر، مساله حل خواهد شد و نيازی به برگزاری تجمع نيست.
اما در ساعت 2 بعد از ظهر ديروز سه شنبه با اجازه‌ی سردار طلايي، دانشجويان با ارايه‌ی كارت دانشجويي توانستند وارد دانشگاه تربيت مدرس شوند.
در اين تجمع دو تن از دانشجويان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت مدرس سخنراني كردند
دانشجويان شركت‌كننده از جمله شعار ميدادند:
آزادي انديشه، هميشه هميشه
هيات مناالذله
نيروي انتظامی حمايت حمايت
رفراندوم رفراندوم، اين است شعار مردم
دانشجو، اتحاد، اتحاد
اعدام آقاجری خودكشی نظام است
يه روزی هم طالبان بيرون مي‌ره از ايران
زنداني سياسی آزاد بايد گردد

 


بر اساس اين گزارش درحالي‌كه برنامه‌ی تجمع با سردادن شعار تداوم داشت، دانشجويان با اطلاع از وجود تصويربردار صدا و سيما، مانع تصويربرداری وی شدند و فيلم دوربين وی را گرفتند. پس از آن جمعيت، مقابل دانشكده‌ی علوم انساني، روبه‌روی دفتر هاشم آقاجري متوقف شد و برنامه با سخنرانی داور نظری و سعيد رضوی فقيه، اعضای انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، ادامه يافت.
اين برنامه بدون هيچ درگيري در ساعت 16 بعدازظهر خاتمه يافت و جمعيت به آرامی متفرق شدند.
دانشجويان در پايان اين تجمع شعارهای زير را سردادند:
استقلال، آزادي، حكومت مردمي
اي مردم با غيرت، حمايت حمايت
دانشجو به پا خيز، مذهب شده دستاويز
آزادي انديشه، هميشه هميشه
راه نجات مردم، رفراندوم رفراندوم
پلاكاردهايي نيز حاوی مضامين زير در دست دانشجويان به چشم مي‌خورد:
-
اگر زمين از تاريكی نترسد، شب مي‌گذرد، و روز بعد آفتاب خواهد تابيد
-
من آزادی انديشه را هرگز قربانی نخواهم كرد
-
ای جوان آزادي تو، مذهب من است: دكتر شريعتي

  
 


 

  ی