ايران

پيك

                         

 

محمدرضا خاتمی و محسن ميردامادی نمايندگان مجلس
درصورت رد لوايح رييس جمهور 
مجلس تقاضای رفراندم خواهد كرد

محمدرضا خاتمي نايب رييس مجلس و دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی و محسن ميردامادی رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در مصاحبه هايی جداگانه اعلام كردند كه در صورت رد لوايح رييس جمهور در شورای نگهبان مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه نخواهد كرد و مستقيما به رفراندم متوسل خواهد شد. اين مطلب را ميردامادی در مصاحبه با روزنامه آفتاب امروز به عنوان يك احتمال مطرح كرد در حاليكه محمدرضا خاتمی توسل به رفراندم را قطعی دانست. قبلا نيز محسن آرمين عضو كميسيون امنيت ملی مجلس تاكيد كرده بود كه در هر حال لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نخواهد رفت.

محمدرضا خاتمی در مصاحبه خود با خبرنگاران همچنين از مقاومت رييس قوه قضاييه دربرابر دستور رهبر در تجديدنظر در پرونده آغاجری اظهار تعجب كرد. به گزارش سايت رويداد محمدرضا خاتمی  در پاسخ به اين پرسش كه «چرا رئيس قوه قضائيه فرمان مقام رهبری را اجرا نمي‌كند؟» گفت: برای ما هم جای تعجب است. يك زمان آقای هاشمی شاهرودی كه مورد اعتراض نيروهای سياسی قرار گرفت گفت كه حرف مقام رهبری برای ما قانون است، زيرا در آن زمان مي‌خواست با روزنامه‌ها و فعالين سياسي برخورد كند، ولی الآن در حالی كه دستور رهبری صراحت دارد، استناد به رويه قانونی مي‌كند!

رضا خاتمی هر دو سخنان رئيس قوه قضائيه را سياسی خواند و گفت: «نه آن سخنان كارشناسی بود و نه اين حرف».

نايب رئيس مجلس در مورد اين كه «رئيس قوه قضائيه گفته است در احكام قضا مصلحت راه ندارد»، گفت: قبل از اين كه بگوييم مصلحت جايی ندارد، بايد بگوييم سياست در قضا جايی ندارد.

رضا خاتمی اضافه كرد: بدون ترديد احكامي كه در مورد مسائل سياسی و جناحي صادر مي‌شود نشان مي‌دهد اين بخش از قوه قضائيه سياست زده است.

وي با اشاره به شكايت‌هايی كه مدعي‌العموم از روزنامه‌ها مي‌كند، گفت: اگر بدترين توهين‌ها به مجلس و دولت در بعضی روزنامه‌ها بشود انگار دادستانی اصلاً وجود ندارد اما اگر كوچكترين انتقادی به جناح راست شود افرادی هستند كه زير اين مطالب را خط‌كشی كرده و از كلمه به كلمه آن برای دادستان شكايت‌نامه مي‌نويسند.

خاتمي گفت: در دستگاه قضايی كه سياست‌زده نباشد مصلحت هم جايی ندارد لذا از رئيس قوه‌ای كه در مورد احكام سياسی و مطبوعاتی برخورد سياسی مي‌كند اين حرف پذيرفته نيست.

دبيركل جبهه مشاكت در مورد علت عدم موضعگيری كارگزاران در قبال حكم آقاجری گفت: كارگزاران اعلام كرده‌اند در شرايط فعلی سكوت را در همه مسائل ترجيح مي‌دهند و اين سياستی است كه حزب آنها اتخاذ كرده است ولی اين كه چه معيارهايی را لحاظ مي‌كنند، من نمي‌دانم.

رضا خاتمی در مورد حكم آقاجری و موافقت و مخالفت شخصيت‌های جناح محافظه‌كار با آن گفت: مهمترين اثری كه حكم داشت اين بود كه نشان داد جناح راست منسجم، متحد و يكپارچه نيست و علي‌رغم تبليغاتی كه مي‌كنند، اختلافات داخليشان اگر بيشتر از جبهه دوم خرداد نباشد، كمتر نيست.

خاتمي افزود: مايه خوشحالی است كه در درون جناح راست علي‌رغم تفاوت ديدگاه‌ها، افرادی عاقل و علاقه‌مند به سرنوشت كشور و دورانديش هم حضور دارند كه مي‌دانند اين احكام چه تأثير مخربي برای نظام و دوركردن مردم از حاكميت دارد.

نايب رئيس مجلس از موضعگيری افرادی از جناح راست در مقابل حكم آقاجري تقدير كرد و گفت: اين مواضع مؤثر بود و در مجموع در تغيير ديدگاه نظام راجع به اين مسأله اثرگذار مي‌باشد.

رضا خاتمی در مورد علت دستگيری حجت‌الاسلام پروازی از مسؤولان اصلی سابق انصار حزب‌الله گفت: اين هم حلقه‌ای از زنجير طولانی دستگيري‌ها است كه ادامه خواهد داشت.

رضا خاتمی در پاسخ به اين پرسش كه «چرا موانع اصلاحات را به مردم معرفی نمي‌كنيد؟» گفت: «چه كسی است كه نداند موانع كدامند، اين موانع مشخص هستند و رسماً هم اعلام مي‌كنند.»

وي همچنين درباره سرنوشت لوايح دوگانه در شورای نگهبان گفت: «اگر اين دولايحه تصويب نشود، از ابزار قانونی رفراندوم استفاده مي‌كنيم.»

رضا خاتمی با اشاره به اين كه گروه‌ها و اشخاص سياسی در رايزنی كامل با شخص رئيس جمهوری در مورد اين دولايحه هستند، افزود: مي‌خواهيم آنچه كه به صلاح مردم است عمل شود. و در اين مورد وارد معامله سياسی با كسی نمي‌شويم.

  
 


 

  ی