ايران

پيك

                         

 

انتخابات در نظام جمهوري بايد حزبي باشد

نظرات اصلاحي نهضت آزادي ايران

پيرامون لوايح دولت اعلام شد

در مجلس تدوين قانون اساسي از 63 نماينده 10  نماينده، از جمله آيت‌الله طالقاني‌به اصل ولايت فقيه راي ندادند0

بحث پيرامون اصل 110 قانون اساسي مانند همه اصول ديگر اين قانون بايد آزاد شود!

 

  
 


 

ی