جهان

پيك

                         

 

  هلهله پيروزی چپ در برزيل

 

 

لوييز ايناسيو دا سيلوا - لولا - 

رهبر حزب كار و رييس جمهور جديد برزيل

 

انتخابات رياست جمهوری در برزيل، با پيروزي قاطع كانديدای حزب چپ "كار" اين كشور پايان يافت و با اعلام نتايج انتخابات، ميليون‌ها نفر در خيابان‌ها و سواحل  دريا با رقص و پايكوبی اين پيروزی را جشن گرفتند. رئيس جمهور جديد برزيل، كه تاكنون در چند انتخابات رياست جمهوری ناكام مانده بود، در پايان هر ناكامی و با ادامه پافشاری بر مواضع استقلال طلبانه و عدالتخواهانه‌اش بر محبوبيت خود در ميان مردم افزود. او، در سال‌های گذشته مبتكر اجتماع و كنفرانس‌های احزاب و سازمان‌های چپ در امريكای لاتين بوده و طراح استقلال اقتصادي امريكای لاتين در برابر تهاجم دلار، در عين داشتن مناسبات اقتصادی با ايالات متحده امريكاست. او را از مخالفان جدی ليبراليسم اقتصادی در امريكای لاتين مي‌شناسند كه از دل جبهه مخالفان برنامه اقتصادی تعديل ساختاری و بحران‌هاي ناشی از شكست اين برنامه بيرون آمده‌است. او پس از پيروزی در اين انتخابات، برای جلوگيری از فرار سرمايه‌ها و جلوگيری از درهم پاشي ناگهانی اقتصاد بحران زده برزيل اعلام داشت كه در عين پايبندی به وعده‌هائی كه به مردم كشورش داده، به تعهدات دولت‌های گذشته برزيل با كشورهای خارجی نيز پايبند است. هلهله پيروزی چپ در برزيل، آميخته با رنگ‌هائی كه مردم بصورت سنتي صورت‌های خود را در جشن ‌ها و مسابقات ورزشی با آن آغشته مي‌كنند، جاذبه فيلم‌ها و عكس‌های خبري مربوط به اين انتخابات را براي مطبوعات جهان افزون كرد.

  
 


 

ی