اخبار

پيك

                         

 

شكنجه در بازداشتگاه 66

زير نظر رهبر و ستاد 5 باضافه 1

 

 


زندان 66 سپاه پاسداران به بازداشتگاه و ستاد اعتراف گيري بيت رهبري تبديل شده است. در اين ستاد افراد دستگير شده را شكنجه كرده و گزارش حاصل از اعترافات زير شكنجه را بعنوان مستندات در اختيار رهبر قرار ميدهند تا او سخنراني كرده و همين مستندات را بعنوان كشف توطئه ها مطرح كند. تاكنون در باره بازداشت شدگان ملي- مدهبي و ماجراي ساخته و پرداخته شده سيامك پورزند و ماجراي امنيتي كنفرانس برلين به همين شيوه عمل شده بود و باحتمال بسيار قوي دستگيري هاي اخير مربوط به موسسات نظرسنجي نيز در همين چارچوب عمل خواهد شد. طرح تبليغاتي حاصل از بازجوئي ها را حسين شريعتمداري تنظيم كرده و تسليم رهبر مي كند. تاكنون تزها و توهماتي كه رهبر در ارتباط با سيامك پورزند، ملي -– مذهبي ها و ديگر نيروها و شخصيت ها مطرح كرده با رهنمود گردانندگان همين بازداشتگاه بوده است. يورش به موسسات نظرسنجي و بويژه دستگيري غير قابل انتظار و تصور عباس عبدي نيزباحتمال بسيار زياد در ستاد 5 باضافه 1 كه رهبري آن با خود رهبر است تهيه شده و به همين دليل نيز رهبر در نخستين سخنراني خود، پس از يورش به موسسات نظر سنجي با استناد به نخستين گزارش بازداشتگاه به اين موسسات حمله كرد و آنها را موجب نظر سازي در كشور اعلام كرد. وي در همين سخنراني و با آنكه زمان بسيار اندكي از بازداشت عبدي مي گذشت او را تلويحا واداده سياسي اعلام داشت كه اين نيز خود نشانه ديگري از آگاهي و نقش مستقيم رهبر در اين دستگيري ها و نظارت بر آنچه كه در بازداشتگاه وابسته به بيت رهبري مي گذرد بود. اين بازداشتگاه زير نظر بخش امنيتي سپاه پاسداران است و رهبر فرمانده كل قوا!

در همين ارتباط، علي‌اكبر موسوي (خوئيني) ـ نماينده‌ي مردم تهران در مجلس ششم ـ در باره اين بازداشتگاه و يورش به موسسات نظر سنجي به خبرنگاران پارلماني ايسنا گفت:

 

انتقال به زندان 66

 

اخبار و گزارشاتي درباره‌ي آقايان گرانپايه و قاضيان مي‌رسد كه اين‌ها تحت فشارند و من اين‌جا به مسوولين قوه‌ي قضاييه هشدار مي‌دهم كه اگر اين مطالب صحت داشته باشد، مطمئن باشند كه نمايندگان بر حسب وظيفه‌اي كه دارند، در برابر اين قضايا ساكت نخواهند نشست در برابر اين گونه اقداماتي كه متاسفانه ما نمونه‌هاي آن را داشته‌ايم.
در ارتباط با بازداشت متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي كه بعدها آثار آن معلوم شد و چون محل بازداشت آن‌ها در كنترل و نظارت دستگاه قضايي نبود، متاسفانه بخش عمده‌اي از اين گزارشات، درست از آب درآمد و معلوم شد كه اين مشكلات وجود داشته است.

درباره‌ي ملي - مذهبي‌ها هم، بخشي از آن‌ها به صراحت اعلام كردند كه با مشكلاتي مواجه بوده‌اند؛ به‌خصوص علي افشاري، پس از آزادي، مصاحبه‌اي را ترتيب دادند كه بلافاصله وي را به زندان منتقل كردند.

در مصاحبه به برخي فشارها و برخوردهاي بسيار نادرست اذعان مي‌كنند.

وي افزود: به هر حال، مجدانه از مسوولين سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايي مي‌خواهيم كه در اولين فرصت، امكان ملاقات خانواده و مسوولين نظارتي كشور را ايجاد كنند كه معلوم شود آيا اين‌ها تحت فشار بوده‌اند يا اين گزارشات صحت ندارد، كه اگر اين گزارشات صحت نداشته باشد، ما اعلام مي‌كنيم كه اين شايعات هم برطرف شود.

موسوي خوئيني در پايان تصريح كرد:‌ مسوولين سازمان زندان‌ها اعلام كرده‌اند كه در حال پي‌گيري هستند كه محل نگه‌داري اين‌ها مشخص شود. يك گزارش تاييد نشده‌اي هم به نمايندگان و برخي اعضاي هيات‌رييسه رسيده بود كه آقايان گرانپايه و قاضيان، احتمالا در زنداني موسوم به زندان 66 سپاه پاسداران در منطقه‌ي افسريه هستند كه منتقل شدند از آنجا به سازمان زندانها كه اين مساله بررسي مي‌شود.

وي گفت: گرانپايه و قاضيان چون غير نظامي‌اند، نگه‌داري اين افراد در مجموعه‌ي بازداشتگاه‌هايي كه متعلق به دستگاه نيروهاي نظامي است، وجاهت قانوني ندارد.  

  
 


 

ی