هنر و انديشه

پيك

                         

 

نمايش فيلمهاي سفر بهاري وبوف كور

 وجلسه پرسش وپاسخ باحضوركيومرث درمبخش
كارگردان فيلم در دانشكده علوم دانشگاه تهران

روز چهارشنبه 15 آبان ماه فيلم‌هاي “سفر بهاري” و “بوف كور” در سالن شهيد دهشور دانشكده علوم دانشگاه تهران به نمايش درآمدند و با حضور كارگردان آنها - كيومرث درم بخش - جلسه‌ي پرسش و پاسخ با دانشجويان حاضر در سالن انجام يافت.
به گزارش خبرنگار سينمايي ايسنا، “كيومرث درم بخش” كارگردان “سفر بهاري” درباره اين فيلم، چنين اظهار داشت: اين فيلم با بازي “پرويز فني زاده“ به آخرين روزهاي زندگي صادق هدايت در پاريس مي‌پردازد و در اتاقي كه شخص هدايت در آن زندگي مي‌كرده است ساخته شده همچنين سعي بر آن بوده كه وجهه مستند و واقعي فيلم با استفاده از گفتار متني كه از آثار هدايت برگرفته شده است، حفظ شود.

درم بخش بيش از نمايش فيلم درباره عمده‌ترين مولفه‌هاي فيلم مستند، گفت: يك فيلم مستند از هفت عنصر تشكيل مي‌شود كه اولين آنها، نخ ارتباطي است كه تمام صحنه‌هاي يك فيلم مستند به مانند دانه‌هاي مرواريد از ميان آن مي‌گذرد، عنصر ديگر مساله موضوع و فيلمنامه است كه بايد مثل فيلم داستاني از فيلم‌نامه‌ منسجمي برخوردار باشد.

كارگردانبوف كور” در بر شمردن عناصر ديگر فيلم مستند به عوامل نور و موقعيت زماني و رنگ اشاره كرد و افزود: رنگ‌ها با روانشناسي‌هاي متفاوتي كه دارند تاثيرهاي مختلفي بر مخاطب مي‌گذارند و به اين امر بايد توجه ويژه‌اي مبذول گردد.
درم بخش با اشاره به عنصر صدا از جمله عناصر اصلي فيلم مستند، يادآور شد: براي القاي احساسات مناسب مي‌توان از عنصر صدا به صورتي صحيح بهره برد. كارگردان بنكو پستچي ايل در ادامه همچنين با برشمردن عامل مونتاژ در فيلم مستند آنرا بوجود آورنده‌ي ريتم و ضرباهنگ دو فيلم مستند خواند.

در ادامه جلسه فيلم‌هاي مستند “سفر بهاري” و نسخه سينمايي “بوف كور” با بازي پرويز فني زاده به نمايش درآمدند و در انتهاي جلسه، درم بخش كارگردان اين آثار به پرسش‌هاي دانشجويان درباره‌ي فيلم‌هايش، پاسخ داد.

  
 


 

ی