هنر و انديشه

پيك

                         

 

 محبوبه بيات بازيگرسينما، تئاتروتلويزيون

در صورت ارائه خوراك خوب برای انديشه
مردم به سينما رغبت نشان می دهند

محبوبه بيات - بازيگر سينما،تئاتر و تلويزيون – معتقد است: در حال حاضر، عمده فعاليت‌ سينمايي كشور به مسائل اقتصادی و سودآور بودن فيلم‌ها منوط گشته است.عده‌ای از سينماگران مان با فرصت طلبي، مدام سراغ سوژه‌هايی مي‌روند كه يك بار تماشاگر آنها را پسنديده است براي مثال مي‌توانيم دقت كنيم تا ببينيم چند سال است كه سوژه‌ها حول محور جوانان مي‌گردد.

بيات كه با خبرنگار ايسنا گفتگو كرده درباره‌ی عمده‌ترين دلايل عدم استقبال مردم از سينماهاي كشور، ميگويد: فكر مي‌كنم، عمده‌ترين علت اين معضل، كمبود تعداد سالن‌هاي سينمايی و دور بودن مردم از سينماها به علت پراكنده بودن سالن‌ها در بعضی نقاط خاص مي‌باشد كه البته مسائل اياب، ذهاب ، ترافيك و توان اقتصادی خانواده‌ها نيز مزيد برعلت‌های فوق مي‌گردد.

محبوبه بيات در ادامه‌ی گفت‌وگو درباره‌ي كيفيت محتوايی فيلم‌های ايراني، خاطر نشان كرد: مردم هميشه قاضي‌های خيلي خوبی هستند وقتی با آنها صداقت نداشته باشيم و به بازار خودمان فكر كنيم مردم هم، به راحتی و بدون توجه از كنارمان مي‌گذرند .

بيات در ادامه صحبت، تصريح كرد: كارهايي كه با حساسيت و تحقيق و حتی انتخاب بازيگر صحيح انجام نگرفته باشند همچنان به كيفيت سينمای ايران لطمه خواهند زد، ديگر آن‌دوره كه مردم برای ديدن بازيگران به سينما مي‌رفتند، گذشته است و ديگر بازيگر بت نيست و اين مساله تا حدودی به اين علت است كه عموما بازيگرانی در سينمای ايران مطرح شده‌اند كه با حمايت‌های آنچنانی به اين حرفه راه يافته‌اند ،به علت عدم اطلاع از مسئوليت‌هاي حرفه‌شان و با رفتارهای غلط به حيثيت ديگرا بازيگران ايران نيز لطمه مي‌زنند و باعث مي‌شوند بازيگران حرفه‌ای و با تعهد در خانه‌هايشان بنشينند.

اين بازيگر سينما،تلويزيون و تئاتر در ادامه بحث، تفكرات فرصت طلبانه و مادي‌گراي،عده‌اي از سينما گران ايران را مورد نكوهش قرار داده و افزود: آنچه در سينمای ايران مهم است، صداقت داشتن، تفكر درست داشتن و بامردم درست برخورد كردن است. عده‌ای از مردم احتياج دارند كه در جايی به نام سينما تغذيه فكری شده و به آرامش برسند و اگر به آنها خوراك خوب انديشه‌اي بدهيم برای رفتن به سينماها رغبت پيدا خواهند كرد.

  
 


 

ی