اخبار

پيك

                         

 
كيانوش راد - نماينده مجلس -  در واكنش به دستگيری عباس عبدی اعلام كرد
اين دستگيريها تنها بی اعتباری بيشتر
مخالفان اصلاحات را درپی خواهد داشت


كيانوش‌راد عضو كميسيون امنيت ملی مجلس در واكنش به دستگيری عباس عبدی ميگويد: اين برخوردها تنها به بی اعتباري بيشتر مخالفان اصلاحات را درپي خواهد داشت.

وی با اشاره به احكام بازداشت اخير و برخورد با چند موسسه‌ی نظرسنجی ميگويد: اقدامات نپخته و نسنجيده‌ای كه توسط برخي قضات در اين گونه موارد انجام مي‌گيرد، جز لطمه زدن به حيثيت كشور و دلسرد نمودن نيروهاي علاقمند به پيشرفت در كشور و جز لطمه زدن به حيثيت علمی دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتی ما چيزی به دنبال ندارد.

نماينده مردم اهواز يادآور شد: ايراد اتهام جاسوسی به افرادي چون عبدی و گرانپايه، از جمله مواردی است كه هيچ كس آن را باور نمي‌كند و آخر كار اين دو نفر نيز روشن خواهد شد، همانطور كه سرانجام برخوردهای قبلي، مثل كنفرانس برلين، برخورد با نيروهای ملی - مذهبی و برخورد با سيل عظيمی از مطبوعات كه كرارا آنها را لانه جاسوسی بيگانگان مي‌خواندند، معلوم شد، برخوردهای اخير انجام شد، در نزد افكار عمومی آن هم بدون ارائه سند و مدرك به چيزی جز بي‌اعتبارتر شدن كساني كه چنين برخوردهايی مي‌كنند، منجر نخواهد شد.

كيانوش راد درباره اتهام جاسوسی گفت: اگر فردی اخبار محرمانه و طبقه‌بندی شده‌ی يك كشور را به بيگانگان بسپارد، جاسوسی كرده است، اما اين كه افرادی ديدگاهها و نظرات خود را مطرح كنند و از آن، جاسوسی برداشت شود، بسيار خطرناك است. به هر حال مؤسسات مختلف نظرسنجی با مؤسسات گوناگون تحقيقاتی ارتباط دارند و اين امری متداول است و صرف ايجاد ارتباط و انجام كار تحقيقاتي، اعلام نظرات به هيچ عنوان، مفهوم جاسوسی را ندارد. به همين دليل، به نظر من برخوردهای اخير، سياسی است و فاقد پايه‌های محكم حقوقی است.

وی درباره‌ي مفهوم دستگيری عبدی در روز 13 آبان، تأكيد كرد: روز دستگيري، مفهوم خاصی به دنبال دارد، اما اينكه دستگيركنندگان دقيقا به دنبال چه مطلبی بودند، بايد از زبان خود آنان شنيده اما اين كار در اين روز در جهت القاي اين مطلب خواهد بود كه كسانی كه خالق جريان 13 آبان بودند، به نحوی دچار استحاله شده‌اند، به نظر من مي‌خواهند نشان دهند كه اينها وابستگان به آمريكا هستند و تغيير موضع داده‌اند و از مسير اوليه دور شده‌اند، در حالی كه نگاهی به سوابق مباحث مربوط به لانه جاسوسي نشان مي‌دهد كه در همان زمان هم كسانی كه امروز در مبارزه با آمريكا كاسه داغ‌تر از آش شده‌اند در هنگام فتح لانه جاسوسی نظرات ديگری داشتند و اين كار را در خفا و در بعضا علنی مورد انتقاد قرار مي‌دادند.
دانشجويان پيرو خط امام(ره) به اعتقاد من بر اساس مقتضيات زمان، عملی كاملا شجاعانه و منطبق با خواست مردم ايران انجام دادند و گواه صادق آن اين كه هيچ كدام از گروه‌های سياسی نه تنها با اقدام دانشجويان، مخالفت نكرد، بلكه در تأييد سبقت مي‌گرفتند، جز افراد و شخصيت‌هاي خاصی كه امروز نظرشان تغيير كرده است.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره نظر برخی كه طرح اين موضوعات را به نوعی انحراف دادن افكار عمومی از لوايح پيشنهادی خاتمی مي‌دانند گفت: جريان لوايح به قدری شفاف، تأثيرگذار و حساس است كه هيچ اقدامی نمي‌تواند آنرا تحت‌الشعاع خود قرار دهد. به نظر برخوردكنندگان، اما با اين كارها جريان اصلاحات و برخی اصلاح طلبان از شدت وحدت دفاع خود از لوايح در ميان مي‌كاهند. در حالي كه اين گونه رفتارها عزم اصلاح طلبان را در پيگيري مطالبات اصلاحی مردم، دو چندان مي‌كند و با اين دستگيري‌ها و برخوردها هيچ كس عقب نخواهد نشست.
وی در پايان، درباره‌ی آزادي عبدالله نوری تصريح كرد: آقای نوری از ابتدا نبايد به زندان مي‌افتادند كه امروز نياز به آزاد كردن ايشان باشد. برخورد با نوری برخورد با عقايدشان بود و تفتيش عقايد از جمله مواردی است كه صراحتا در قانون اساسی كه مبتنی بر ديدگاههای مذهبی ماست، مردود است.  

  
 


 

ی