جهان

پيك

                         

يك روزنامه معتبر آلمانی: انفجار اندونزی

 زير نظر سازمان "سيا" صورت گرفت

 نفوذ امريكا درصفوف اسلام گرايان

مرتجع و يار گيری از ميان آنان

 

 

 

جهان را خطر تروريسم تهديد می كند، اما اين تروريسم هدايت شده و در جهت اهدافی است كه امريكا بعنوان استراتژی برای خود تدوين كرده است. نه تنها در حوادث تروريستي نيويورك، بلكه در بزرگترين رويدادهای تروريستی بعد از حوادث 11 سپتامبر نيز نشانه های دست داشتن امريكا در سازماندهی اين حوادث موجود است. رويداد گروگانگيری در مسكو كه با هدف باج گيری از مسكو در شورای امنيت سازمان ملل متحد و جلب موافقت روسيه با استراتزی امريكا برای حمله نظامی به عراق صورت گرفت، نه اولين رويداد سازمان يافته از سوی امريكا بود و نه آخرين آنها خواهد بود.

در همين ارتباط، روزنامه "دنیای جوان" چاپ آلمان در شماره 08.11.2002 خود درارتباط با انفجاربمب دریک دیسکو در شهر "بالی" اندونزی که منجر به کشته شدن بیش از190 نفرشد نوشت:                                      

"کمتر ازچهار هفته پس ازاقدام تروریستی دربالی، مقامات اندونزی ازدستگیری یک مرد 30 ساله تابعه اندونزی که متهم به دست داشتن دراین بمب گذاری شده است خبرمی دهند...

دراین  رابطه شخصی به نام "عمر الفاروق" که تبعه کویت است و ظاهرا با گروه القاعده درارتباط بوده است در مرکزتوجه قرار دارد.

مانولانگ مسئول سابق سازمان اطلاعات و امنیت اندونزی دررابطه با الفاروق گفت که وی مامور سازمان سیا بوده و از طرف این سازمان ماموریت داشته که درداخل گروههای تندرو اسلامی نفوذ و حتی بعضا این گروهها را بنیان گذاری وسازمان دهی کند.

وی درادامه اظهاراتش در مقابل آژانس خبری اندونزیایی "تمپو" افزود:

"زمانی که الفاروق ماموریتش را به پایان رساند از طرف سیا سناریویی برای دستگیری وی ترتیب داده شد. تنها سه روز پس از دستگیری عمرالفاروق ماموران آمریکایی وی را از زندانی كه در اندونزی در آن بسر می برد ربوده وازکشورخارج كردند.همه چیز از« یک  اقدام کاملا پیش پا افتاده امنیتی» حکایت می کند." وی در ادامه سازمان سیا را مسئول بمب گذاری اخیر در اندونزی دانسته و معتقد است که ایالات متحده برای توجیه اقداماتش در منطقه خواهان ایجاد بی ثباتی و در گیریهای محلی می باشد و وظیفه الفاروق در این بین جمع آوری و سازمان دهی نیروهای کمکی برای نیل به این مقصود در بین گروههای اسلامی بوده است." 

  
 


 

ی