جهان

پيك

                         

 

خروج از عراق و استقرار در نيوزلند به صدام پيشنهاد شده؟

مصوبه شورای امنيت، راه را برای

حمله نظامی به عراق هموار كرد!

 

شورای امنيت سازمان ملل متحد باتفاق آراء قطعنامه ای را در باره عراق تصويب كرد كه بموجب آن، رژيم حاكم بر اين كشور تا جمعه آينده  فرصت دارد بازرسان ويژه تسليحاتی اين سازمان را بدون هيچ قيد و شرطی بپذيرد. بموجب اين مصوبه هر مقام حكومتی رژيم صدام حسين كه اطلاعات خود را در اختيار اين بازرسان قرار دهد داراي مصونيت كامل است و رژيم بغداد ملزم به رفع همه موانع برای خروج اين مقام دولتی و يا نظامی از كشور است.

اين مصوبه آشكارا يك توجيه بين المللی برای حمله نظامی امريكا به عراق و سرنگونی دولت صدام حسين است و مفهوم واقعی آن كناره گيری صدام حسين و خانواده اش از قدرت و حتي خروج از كشور است.

كاخ سفيد حتی پيش بينی اين احتمال بسيار ضعيف را هم كرده است كه در صورت پذيرش تمام شرايط تعيين شده در مصوبه شورای امنيت سازمان ملل، با ارائه اسناد و شواهدی مبنی بر خارج شدن بخشی از تسليحات عراق و استقرار آنها در كشورهای همسايه امريكا اجازه دخالت مستقيم نظامي در عراق و سرنگونی رژيم صدام حسين را دارد.

اين نكته ايست كه طراحان حمله نظامي امريكا به عراق، پيش از اعلام نتايج اخير انتخابات سنا و كنگره امريكا برآن تاكيد كرده بودند و اكنون با پيروزی جمهوريخواهان در اين انتخابات برای اجرای آن با مانعی روبرو نيستند. حتی چنين اظهارات و بهانه هائي، با توجه به مناسبات دوران اخير جمهوری اسلامي با صدام حسين زمينه دخالت هاي نظامی آينده امريكا در ايران را فراهم ساخته است. سفر فائزه هاشمي و علينقی خاموشی به بغداد و ديدارهای نيمه نظامي- نيمه سياسي سردار ذوالقدر قايم مقام فرماندهي سپاه پاسداران دريكی از شهرهاي غربی كشور با مقامات همپايه عراقي خود، سفر برخی مقامات وزارت خارجه عراق به تهران و حتی سفر علني هاشمی رفسنجانی به غرب كشور اما اهداف محرمانه اين سفر كه می تواند در همين ارتباط ها باشد، همگی در اين ارتباط باندازه كافی نگراني آور است.

 

خروج صدام از عراق

 

گفته می شود، در آستانه تشكيل جلسه شوراي امنيت سازمان ملل مقامات كشور مالزی به نيابت از دولت انگلستان به بغداد سفر كرده و خروج از عراق را به صدام حسين پيشنهاد كرده اند. در اين ارتباط همچنين گفته می شود به صدام حسين پيشهاد شده همراه كليه اقوام، بستگان و برخی فرماندهان گارد ويژه خود كه از قوم تكريت در عراق می باشند همگی به منطقه ای در نيوزلند بروند كه صدام حسين در آنجا چند هكتار زمين و خانه دارد. طاهرا اين املاك در دوران اخير و با پيش بينی چنين روزهائی خريداري شده و اكنون دولت انگلستان با قبول تضمين جانی صدام حسين پيشنهاد انتقال او و خانواده اش به اين املاك را مطرح كرده است.