ايران

پيك

                         

 

نماينده ايران در سازمان ملل بدستور بيت رهبری و برای عدم مداخله در

مذاکراتی که از تهران جريان دارد سفر خود به واشنگتن  را قطع کرد

 ارتباط های امريکائی از طريق

بخش انتصابی حاکميت ج.ا

فرماندهی سپاه "بدر" نسبت به تماس ها و مذاکرات پنهان رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکايی ها اعتراض کرد. اين رهبری تحت هدايت آيت‌الله شاهردوی عمل می کند!

 

در محافل سياسی ايران گفته می شود: جواد ظريف نماينده جديد ايران در سازمان ملل متحد طی گزارشی به تهران دليل ناکامی فعاليت های ديپلماتيک خود در امريکا را وجود بخش های مستقل تماس با امريکا در تهران ذکر کرده است. وی به اين واقعيت اشاره کرده که کسانی از تهران مستقيما با امريکايی ها در تماس و سرگرم مذاکره اند و به همين دليل هرتلاش رسمی و ديپلماتيک وزارت خارجه با شکست روبرو می شود. در همين گزارش اشاره شده است که مناسبات ديپلماتيک با امريکايی ها اشکال پيچيده ای دارد که اتفاقا با استفاده از همين پيچيدگی است که دستگاه رسمی ديپلماسی دولت قادر به تنظيم مناسبات با امريکا در سطحی قابل پذيرش براي تمام جناح های حکومتی نيست. وی از جمله کانال هاي ارتباطی را شرکت های پرقدرت نفتی امريکا ذکر کرده است که از تهران و از طرق مختلف با آنها تماس برقرار شده است و اين شرکت ها بموجب منافع خود لابی هاي وابسته به خويش را در دستگاه ديپلماسی امريکا راهنمايی می کنند.

جواد ظريف اخيرا و بدعوت انستيتو خاورميانه قرار بود به واشنگتن سفر کند. تاکنون اعلام شده است که وی بدليل نداشتن ويزای اقامت از سفر به واشنگتن صرفنظر کرده است اما برخی منابع آگاه سياسی در تهران خبر می دهند که از بيت رهبری با وی تماس گرفته شده و او را از سفر به واشنگتن و ديدار بابرخی سناتورها برحذر داشته اند. ظاهرا از طريق همين بيت و يا نهادهای وابسته به بيت رهبری تماس ها بصورت مستقيم با اين سناتورها و يا گروه ديگری از سناتورها برقرار بوده و به همين دليل سفر و مذاکرات ظريف مي توانسته اين مناسبات را تخريب و يا معلق کند.

پيرامون اين نوع ارتباط ها؛ اين امر پنهانی نيست که محمد جواد لاريجانی بعنوان معاون بين المللی قوه قضائيه در کار ديپلماسي رسمی دولت مداخله کرده و مناسبات مستقيم با امريکا وانگلستان دارد و موازی با وي، يک گروه تماس به سرپرستی علي اکبر ولايتی مشاور امور بين المللی رهبر همين ماموريت و تماس ها را از طريق شيخ نشين دوبی هدايت و رهبری می کند. دفتر اين تماس ها در دوبی در اختيار معاون سابق ولايتی بنام عباس ملکی است.

گروه  و کانال ديگری که اخيرا بعنوان کانال ارتباطی با امريکا فاش شده مجلس اعلاي انقلاب اسلامی عراق است. ماجرای تماس امريکايي ها از طريق سفارت سوئيس در تهران با رهبری مجلس اعلاي انقلاب اسلامی را براي نخستين بار روزنامه "سروشر" چاپ سوئيس فاش ساخت. اين روزنامه نوشت که امريکا از طريق سفارت سوئيس که حافظ منافع امريکا در ايران است به مجلس اعلای انقلاب اسلامي اطلاع داده که اين مجلس مي تواند خود را برای در اختيار گرفتن حکومت خودمختار شيعيان در جنوب عراق، پس از حمله نظامي امريکا به عراق و سرنگوني صدام حسين آماده کند.

با توجه به اينکه رياست اوليه مجلس اعلای انقلاب اسلامی با آيت الله هاشمي شاهرودی بوده و اکنون نيز جانشين وی در مجلس اعلاي انقلاب اسلامی بنام آيت الله حکيم زير نظر شاهردوي فعاليت می کند، ناظران سياسی اين تماس و پيغام امريکا برای مجلس اعلاي انقلاب اسلامی را پيام امريکا برای شاهردوي تفسير کرده اند. با افشاي اين تماس، بار ديگر مسئله عراقی بودن آيت الله شاهرودی و اين نوع ارتباط های بين المللی او-بويژه با امريکا- برجسته شده است. اين ناظران حتی معتقدند بازداشت عباس عبدی بعنوان رهبر دانشجويان اشغال کننده سفارت امريکا در تهران و زمينه چينی برای يورش به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بعنوان يک گروه چپ گرای اسلامی همگی بخشي از پيام های دوستانه ايست که آيت الله شاهرودی به امريکا می دهد تا نه تنها در تشکيل دولت آينده شيعيان جنوب عراق، بلکه برای حکومت بر ايران روي وی محاسبه شود. آيت الله شاهرودی از مقلدان آيت الله خمينی نيست و بيگانگي وی با انقلاب 57 و حتی مخالفت وی با اين انقلاب نيز برای وی سرمايه ای جهت مذاکره با امريکايی ها و باز کردن حساب ويژه برای وي در آينده جمهوری اسلامي شده است.

همزمان با همين اخبار و تفسيرها، روزنت "امروز" در شماره امروز خود اطلاع داد که فرماندهی سپاه بدر که اساسا برای ايجاد انقلاب اسلامي در عراق تاسيس شده نسبت به تماس های مکرر آيت الله حکيم رييس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکايی ها اعتراض کرده است!

  
 


 

ي