اخبار

پيك

                         

 
سال کبیره 60 حالا 22 ساله شده
ايران يك نسل پوست انداخته، اما آقای هاشمي

همچنان در رؤيای خونين سال 60 درجا می زند

صحابه آزادی

 

سن و سال اندك من باعث مي‌شود تا سال‌هاي دهه 60 را که آقای هاشمی رفسنجانی می گوید تکرار شده خوب به خاطر نياورم. از مراسم احيای آن دوران تنها خاطراتی از برهم خوردن مراسم احيای نهضت‌آزادي ايران و جنبش مسلمانان مبارز چیزهایی شنيده‌ام اما خود خاطراتی از مراسم احياي ساليان اخير نيروهای ملی مذهبی و نهضت‌آزادی در شب 21 ماه مبارك در محضر استاد يدالله سحابی دارم كه برای يادآوری ياد عزيزان و بزرگانی كه اين خاطرات از فعاليت‌هاي آنان ناشی گشته اين نوشتار را به تحرير مي‌رسانم.

ديماه سال 1376 منزل دكتر يدالله سحابي

همزمان با سالگشت در گذشت مهندس مهدی بازرگان، در منزل دكتر سحابی سخن از حمله‌ها و فشار های گروه تازه تأسيس انصار حزب‌الله بود.  افرادی با نامی جديد به مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان حمله كرده بودند.  در مراسم تالار نگاه نيز با پرتاب مواد شيميايي باعث باطل شدن روزه جمعيت گردآمده شده بودند .

 پيرمرد ترنم مي‌كند : ربنا وفقنا لما تحب و ترضي

ديماه سال 1377 منزل دكتر يدالله سحابي

چند روزی بيشتر از قتل فجيع داريوش فروهر و همسرش و نيز محمدمختاري و  پوينده نمي‌گذرد.  سخنران مراسم یوسفی اشكوري از دوستان دكتر مجيد شريف است، و شركت‌كنندگان در مراسم نيز از ديگر دوستان و همفكران وي. پيرمرد مي‌خواند ربنا وجعل عواقب امورنا خيرا

ديماه سال 1378 منزل دكتر يدالله سحابي

يوسفی اشكوری سخنران سال گذشته به اتهام شركت در كنفرانس برلين و در زندان است.  پيرمرد زمزمه مي‌كند:‌ اللهم فك كل اسير

آذر ماه سال 1379 دبيرستان كوثر

مهندس عزت‌الله سحابی فرزند دكتر یدالله سحابی امروز بازداشت شد. حجه‌السلام يوسفی اشكوری نيز هنوز در زندان است. پيرمرد مي‌خواند: اللهم فك كل اسير

آذرماه سال 1380 دبيرستان كوثر

دهها نفر از كسانی كه سال‌های گذشته در اين مراسم شركت مي‌كردند اكنون در گوشه زندانند: توسلي، پيمان،‌ عليجاني،‌ صباغيان، بسته‌نگار و. وجمعی از حاضرين نير كمتر از چند روز از آزادي‌شان نمی گذرد: خرم ، كاظميان و   دكتر كدبور.

سخنران مراسم با يادی از اشكوری كه هنوز در زندان است فرياد مي‌زند : اگر مي‌گوييد در دين توسلي، پيمان و خللی هست پس علی السلام سلام.  كديور در سخنانی تحت عنوان ابنلا و دينداری مومنانه فشارهای وارده بر ملي‌مذهبي‌ها و نهضت آزادی را از ابتلائات الهی مي‌شمارد. جمعی از دانشجويان لوحی يادبودی به مناسبت 1 سال  بازداشت مهندس سحابی به خانواده وی هديه می كنند.  پيرمرد مي‌گريد: امن يجيب المضطر اذا دعا و يكشف السوء

آذرماه سال 1381 دبيرستان كوثر

در و ديوار دبيرستان مملو از يادگارهاي معلم پير است.  به غير يوسفی اشكوری اكثر زندانيان با وثيقه‌های سنگين آزاد شده و در انتظار صدور احكامند. آخرين خبر اينكه امروز دوتن از داشجويانی كه متهم به گرايش به اين تفكر بودند بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل شده‌اند.  سخنران مي‌گويد: تا چند اين دفتر كهنه ورق مي‌خورد……

كسی يادآوری مي‌كند امروز سالگرد شهادت دكتر كاظم سامي است.

سال کبیره 60 حالا 22 ساله شده و یک نسل از دل آن بیرون آمده است. جهان و جامعه ما دگرگون شده و سال 60 را پشت سر گذاشته است. ایران باندازه یک نسل پوست انداخته است و آقای هاشمی رفسنجانی هنوز در آن  رویای خونین درجا می زند!

  
 


 

ی