ايران

پيك

                         

 

آنها که تظاهرات دولتی سازمان می دهند،

از يک مراسم استقبال ورزشی هم بيم دارند

بازگشت مخفيانه قهرمان

وزنه برداری ايران وجهان به کشور!

ترکيه كوشيد با پرداخت 10 ميليون دلار به رضازاده

او را ترک تابعيت داده و در تيم ملی ترکيه عضو کند

 

تيم ملی وزنه برداری ايران، همراه با قهرمان وزنه برداری جهان "حسين رضازاده"، پس از پيروزی در مسابقه وزنه برداری جهان به ميهن بازگشت. در حاليکه همه مطبوعات ورزشی جهان و بخش هاي ورزشی شبکه هاي تلويزيونی معروف جهان گزارش های متعددی را در باره اين دوره از مسابقات و شب هاي پرهيجان وزنه برداری رضازاده قهرمان پر آوازه ايرانی پخش کردند، تيم وزنه برداري ايران و حسين رضازاده بي آنکه مراسم استقبال از آنها انجام شود و حتی مقامات ورزشي جمهوری اسلامی از آنها استقبال کنند به ايران  بازگشت. سکوت تلويزيون و مطبوعات در باره زمان بازگشت تيم وزنه برداری ايران از مسابقات قهرمانی جهانی و پخش گزارش های محدود و با تاخير از شب های وزنه برداری حسن رضازاده همگی حکايت از آن داشت که در يک همسوئی آشکار ميان مقامات ورزشی و مقامات امنيتی جمهوری اسلامي، همگی بر سر به هيجان نيآوردن مردم و بی اطلاع نگهداشتن آنان از زمان بازگشت تيم ايران به کشور به تفاهم رسيده بودند و به همين دليل تيم وزنه برداری ايران و قهرمان بنام آن "رضازاده" در بی خبری مطلق مردم به کشور بازگشت.

حسين رضازاده، که مطبوعات ورزشی او را قوي‌ترين مرد جهان در سال 2002 لقب داده اند و دارا‌ی عنوان قهرماني وزنه‌برداری المپيك و جهان است در باره بی اطلاعی مردم از زمان بازگشت تيم وزنه برداري به کشور به خبرنگار ورزشي خبرگزاری ايسنا گفت: در باره بی اطلاعی مردم از زمان بازگشت تيم به کشور و عدم حضور مقامات در مراسم بازگشت ما مقامات ورزشی به ما گفته اند که از زمان اين بازگشت بی اطلاع بوده اند!

رضا زاده در باره اخبار مربوط به پيشنهادهای مقامات ورزشي ترکيه برای باقی ماندن رضازاده در ترکيه و پذيرش تابعيت اين کشور گفت: اين خبر درست است که مسئولان وزنه برداری ترکيه به من پيشنهاد 10 ميليون دلاری دادند اما من قبول نکردم زيرا می خواهم در کنار مردم کشور خودم بمانم. مردم به من افتخار می کنند و يا وقتي من را می بينند ابراز خوشحالی می کنند و اين قيمتش بيشتر از 10 ميليون دلار است!

پيشنهاد 10 ميليون دلار البته وسوسه برانگيز است اما من هيچگاه به خاطر پول تابعيت تركيه را قبول نمي‌كنم.

پس از بازگشت پيروزمندانه تيم وزنه برداری ايران به کشور ، به ابتکار محمد خاتمی و  با شرکت خود وی در آن، يک مراسم تجليل از رضازاده درسالن آکادمی وزنه برداری ايران برپا شد. رضا زاده که اهل آذربايجان ايران است و مقامات ترکيه قصد داشتند او را به دليل اشتراک زبان در تيم ملی کشور خودشان عضو کنند در باره اين مراسم و شرکت خاتمي در آن گفت: من از محبت مسئولان به ويژه آقای خاتمی رييس جمهور خوشحالم. او اضافه کرد: وقتی لطف مردم را در كوچه و خيابان مي‌بينم، خستگی از تنم بيرون مي‌رود و انگيزه‌ام بيشتر مي‌شود. اميدوارم در سال‌های بعد نيز بتوانم دل مردم را شاد كنم و شرمنده مردم نشوم.

  
 


 

ي