ايران

پيك

                         

 

بيانيه نمايندگان مجلس در باره سالگرد 16 آذز

 رهبر و مقامات ارشد قضائی بايد

در باره بازداشتگاه امنيتی سپاه پاسخ بدهند

گزارش تکاندهنده دانشجويانی که 24 ساعت در بازداشت بوده اند

 

«علی اكبر موسوی خوئيني» دبير مجمع نمايندگان استان تهران به عدم اطلاع‌ سازمان زندان‌ها از آنچه در بازداشتگاه امنيتی سپاه در زندان اوين مي‌گذرد اعتراض كرد. وی با اشاره به استعلام تعدادی از نمايندگان مجلس از سازمان زندان‌ها در مورد محل نگهداری «بهروز گرانپايه»، «حسين قاضيان» و «عباس عبدي» و تاريخ دقيق ورود آنها به بازداشتگاه امنيتي سپاه گفت: تنها پاسخی كه سازمان زندان‌ها به ما داده اين بوده كه اين سه نفر در بازداشتگاه سپاه هستند در حالی كه قبلاً فقط وجود عبدی را در آن تأييد كرده بودند.

وی با اشاره به خبرهايی كه در مورد تحت فشار بودن قاضيان و گرانپايه به مجلس مي‌رسيد، گفت: موضوع محل بازداشت آنها تعقيب شد تا اين كه سازمان زندان‌ها گفت كه چون مسؤول بازداشتگاه يك نفر از نيروي سپاه است و مدتی است در مأموريت مشهد به‌سر مي‌برد بايد منتظر بازگشت ايشان شويم.

موسوی خوئينی افزود: قرار بود سه‌شنبه هفته گذشته پس از بازگشت وی از مشهد جلسه‌ای در سازمان زندان‌ها تشكيل شود كه ظاهراً اين جلسه هم تشكيل نشده است.

نماينده تهران عدم اطلاع‌ سازمان زندان‌ها از درون بازداشتگاه امنيتی سپاه در زندان اوين را محل اعتراض دانست و گفت: سازمان زندان‌ها چگونه براين بند نظارت دارد در حالی كه رئيس آن بايد منتظر مسؤول بازداشتگاه شود؟

موسوی خوئينی با اشاره به وجود شايعاتی مبني‌بر اين كه ورود و خروج رئيس زندان اوين به اين بازداشتگاه به راحتی ممكن نيست گفت: دو نفر از مديران زندان‌هاي استان تهران و رئيس زندان اوين چون برای تحت‌كنترل در آوردن اين بازداشتگاه پافشاری مي‌كردند هشت‌ماه پس از تصدی شغل خود بركنار شدند.

وی تأكيد كرد كه سازمان زندان‌ها بايد مشخص كند كه رئيس زندان اوين حق ورود و خروج به اين بند را دارد يا نه؟

نماينده تهران گفت: بايد مشخص شود كه چهار دانشجوی دستگير شده از ظهر پنجم آذر تا 6 صبح ششم آذر در كدام بازداشتگاه نگه داشته شده‌اند؟

وی افزود: يك مسؤول سازمان زندان‌ها گفته است آنها پس از بازداشت به بند امنيتی سپاه در درون زندان اوين منتقل شده‌اند.

موسوی خوئينی پرسيد: چرا زمان دقيق ورود و خروج گرانپايه و قاضيان اعلام نمي‌شود؟ بنابراين، اين شايعه تقويت مي‌شود كه اين دو نفر مدتی بيرون از زندان اوين و احتمالاً در زندان 66 دژبان سپاه در افسريه بوده و سپس به اوين منتقل شده‌اند.

نماينده تهران اعتراض بعدی را گزارش چهار دانشجوی عضو دفتر تحكيم وحدت به رئيس مجلس و چندتن از نمايندگان عنوان كرد و گفت: در اين چندساعت دانشجويان مورد هتك حيثيت، آزار و اذيت روحی و جسمي واقع شده‌اند. گزارشات بسيار تكان‌دهنده‌اي ارائه كردند كه نشان مي‌داد سؤالات بازجويی از آنان شبيه بازجويی از متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي بوده و به جای بررسي اتهامات اصلی به طرح مباحث فرعی و زدن اتهامات اخلاقی پرداخته‌اند.

وی گفت: عبدالله مؤمنی يكي از دستگيرشدگان كه از خانواده شهدا نيز هست بيشتر از ديگران خود و خانواده‌اش مورد هتك حرمت قرار گرفته‌اند.

موسوی خوئينی سؤال كرد كه چرا آيين‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها كه تصريح مي‌كند زندانی از غروب تا صبح بايد در سلول باشد و مورد اذيت و آزار و يا بي‌خوابی قرار نگيرد، رعايت نشده است؟

وی گفت: سازمان زندان‌ها علت بازجويی شبانه دانشجويان را حكم قاضی عنوان كرده‌ است. در حالي كه قاضی حق تخلف از قانون و مقررات را ندارد.

موسوی خوئينی با تأكيد بر اين كه بي‌خوابی دادن به زنداني شكنجه محسوب مي‌شود گفت: كسانی كه دم از حكومت علوی مي‌زنند بايد جواب دهند كجای اين رفتارها با رفتار علوی تطبيق دارد؟

وی گفت: براساس قانون، رهبری و رئيس قوه قضائيه در ارتباط با برخوردهای دستگاه قضايي مسؤوليت مستقيم دارند و به همين دليل نمايندگان عضو جنبش دانشجويی در مجلس اطلاعيه‌اي به مناسبت 16 آذر تهيه كرده‌اند كه در آن از مقامات ارشد قضايی و رهبري خواسته‌ايم تا به اين برخوردها خاتمه داده شود.

موسوی خوئينی با اشاره به عدم رسيدگی به شكايت ملی – مذهبي‌ها در مورد نحوه برخورد با آنها در بازداشتگاه‌ها گفت: امروز هم شاهد ادامه اين نوع برخوردها هستيم.

علي‌اكبر موسوی خوئيني به نقل از ملی – مذهبي‌ها گفت: هركس پايش به شعبه 26 دادگاه انقلاب باز مي‌شود مورد هتك حرمت و برخوردهاي توهين‌آميز قرار مي‌گيرد.

  
 


 

ي