ايران

پيك

                         

 

مصاحبه رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

توصيه ها و پيام های امريکائی

سخنگوی آيت الله شاهرودی

 

آيت الله حكيم رئيس مجلس اعلای عراق که گفته می شود اکنون نقش پل ارتباطی آيت الله شاهردوي با امريکا را برعهده دارد در مصاحبه با الحيات از جمهوری اسلامي ايران خواست سياست بي‌طرفی در قبال جنگ آمريكا و عراق را كنار بگذارد و در كنار مردم عراق قرار گيرد.

ترجمه دقيق بی طرفی و قرار گرفتن در کنار مردم عراق، يعني درکنار امريکا قرار گرفتن و تائيد حمله نظامی به عراق و به اين ترتيب آيت الله حکيم خواست امريکا را آشکارا مطرح کرد و درعين حال اهميت نقش خود را در ايجاد پل ارتباطی بين جناح راست جمهوری اسلامی و امريکا تاييد کرد.

آيت الله حکيم همچنين از تهران خواست گفت و گو با آمريكا را آغاز كند (زيرا) هيچ فتوای شيعه‌ای درخصوص غيرمشروع بودن گفت و گو با آمريكا وجود ندارد. ( ظاهرا اين نوع فتواها فقط شامل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می شود!)

حکيم در همين مصاحبه مشروح که ما اميدواريم ترجمه مشروح آن را بتوانيم منتشر کنيم تاكيد كرد: مجلس اعلا با آن كه در نشست‌هاي نمايندگان مخالفان عراقی شركت ندارد، دفتری را در آمريكا تاسيس خواهد كرد. لازم به يادآوری است آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه جمهوری اسلامی پيشتر نه تنها از بنيانگذاران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، بلکه رئيس اين مجلس بود و اکنون نيز نظارت عاليه بر اين مجلس بر عهده وی می باشد.

  
 


 

ي