ايران

پيك

                         

 

سالگرد 16 آذر با تعميق همه سويه

خواست های جنبش دانشجوئی همراه شده

مبارزه با آقازاده ها و چپاول نفت و بيت المال

به جنبش آزاديخواهی دانشجويان افزوده شد!

 

تجمع ضد ستبدادي دانشجويان، روز 16 آذر به همت انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي، در اين دانشگاه برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، اين تجمع با محورهای «مبارزه با استبداد و تحجر ديني»،« محكوميت تفتيش عقايد و تحديد آزادی بيان»،« محكوميت هجمه‌ی گسترده‌ی عليه جنبش دانشجويي»،« حمايت از رفراندوم برای برون رفت از بن‌بست»،« محاكمه و مجازات نقض كنندگان قانون اساسي "لغو نظارت استصوابي»، «آقازاده‌ها و چپاول نفت و بيت‌المال» و «محكوميت فعاليت اطلاعاتی تشكلهاي وابسته به ارگانهای نظامی در دانشگاه» ساعت 13 روز شنبه مقابل دانشكده‌ي فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در همين رابطه ، معتمدي، عضو شوراي مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ضمن گراميداشت ياد 16 آذر و سه شهيدی كه در سال 32 مقابل دانشكده‌ي فنی به شهادت رسيدند، درباره اهداف برگزای اين برنامه، گفت: ما در اين تجمع به دنبال آن هستيم كه اعتراض دانشگاه را به استبداد اعلام كنيم، چرا كه شعار محوري انقلاب ما،‌ «استقلال، آزادي،‌ جمهوری اسلامي» بوده است ولی متاسفانه عده‌ای امروز به سادگی اين آرمانها را لگدمال مي‌كنند و انتظار دارند دانشگاه هيچ اعتراضی نكند.

وي افزود: امروز عده‌ای به اسم اسلام، تحجر را حاكم كرده‌اند و به راحتي حكم اعدام امثال آقاجری را صادر مي‌كنند . اگر دانشجويان هم اعتراض مي‌كنند با برخورد امنيتی مواجه مي‌شوند. آيا آرمان امام اين بود كه در جمهوري اسلامی حق مردم ضايع گردد؟

معتمدی در پايان افزود: تاكنون پاسخی از سوی مسوولان دانشگاه تهران در مورد مجوز برنامه دريافت نكرده‌ايم ولی در هر صورت مصمم هستيم اين برنامه را برگزار نماييم و در صورت عدم صدور مجوز، برنامه را به سالن شهيد چمران دانشكده‌ی فني انتقال خواهيم داد

  
 


 

ي