ايران

پيك

                         

 

اعتراض دانشجويان دانشكده علوم اجتماعی
به ادامه بازداشت بهنام امينی

تجمع اعتراض‌آميز تعدادی از دانشجويان دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت «بهنام اميني» دانشجوي اين دانشكده كه در حاشيه‌ی مراسم فروهرها بازداشت شده بود، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين تجمع كه در راهروي دانشكده برگزار شد، شيرزاد يكی از اعضای شوراي مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران طی سخناني با اشاره به اين كه «بهنام اميني» بعد از ظهر جمعه‌ي اول آذر پس از اتمام مراسم سالگرد فروهرها از سوی نيروی انتظامي بازداشت ‌شده است، افزود: صبح شنبه پس از انجام پي‌گيري‌ها، مشخص شد دادگاه انقلاب پرونده‌ای براي او تشكيل داده است.

وي هم‌چنين از پي‌گير‌های سردار طلايي فرمانده‌ی نيروي انتظامی تهران بزرگ و موسوی خوئيني نماينده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی براي آزادی اين دانشجو تشكر كرد.

وي ادعا كرد كه سردار طلايی به آنها اطمينان داده كه اميني، آزاد مي‌شود، ولی گويي اراده‌يی وجود دارد كه مانع آزادی اين دانشجو مي‌شود. اين دانشجو در ادامه با فاقد مبنای حقوقی ‌خواندن بازداشت اميني، ادامه‌ی بازداشت وی را به اين معنا دانست كه عده‌ای مي‌خواهند اثبات كنند كه دانشجويان معترض به حكم آقاجري، دشمن يا فريب خورده‌ی دشمن هستند.
وی به مصاحبه‌ي اخير رييس دادگاه انقلاب و اعلام آزادی همه‌ی دانشجويان بازداشت‌شده در آن اشاره كرد و مدعی شد: اين امر صحت ندارد. اين عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده‌ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم‌چنين مدعی شد كه علي‌رغم مراجعات مكرر تا كنون جوابی به خانواده‌ی اين دانشجو داده نشده است.

در ادامه‌ی اين تجمع برخی از دوستان امينی و دانشجويان دانشكده‌ی علوم اجتماعی نيز طی سخناني، ادامه‌ي بازداشت اين دانشجو را محكوم و آزادی هرچه سريع‌تر وی را خواستار شدند.

خبرگزاري ايسنا از حاشيه اين مراسم گزارش ميكند كه :

در اين تجمع نامه‌ی جامعه‌ی فرهنگي دانشجويان دانشگاه تهران خطاب به رييس جمهور خوانده شد كه در بخشی از آن آمده است: با عنايت به حيطه‌ی مقدس فرهنگ، دانش و لزوم حفظ شان و منزلت آن به واسطه‌ی پيماني كه با مردم بسته‌ايد و تعهدی كه به دانشگاه و دانشگاهيان داريد، اقدامات لازم را جهت آزادی «بهنام اميني» مبذول داريد.

دكتر آزاد آرمكی رييس دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نيز دقايقي در بين دانشجويان حضور يافت.
يكي از دانشجويان مخالف برگزاری اين تجمع به رييس اين دانشكده‌ هشدار داد كه حضور وی در جمع تجمع كنندگان به معناي تاييد مواضع آنان است.

در اين تجمع از سوی برخی از سخنران‌ها نسبت به عملكرد برخی از مسوولان عالي‌رتبه‌ي كشور انتقاداتی مطرح شد.
برخي از سخنران‌ها در سخنان خود به پخش شايعاتی در مورد سرنوشت «بهنام اميني» در محيط دانشكده اعتراض داشتند.
 پس از اتمام تجمع ، دانشجويان طوماری را خطاب به رييس جمهور، رييس مجلس شورای اسلامي، رييس قوه‌ي قضاييه و ملت ايران، امضا كردند.

در اين طومار آمده است: «بهنام اميني» دانشجوي سال سوم رشته‌ي جامعه شناسی دانشكده‌ی علوم اجتماعي، مديرمسوول نشريه‌ی قلم سبز، عضو سابق شوراي مركزی انجمن اسلامی اين دانشكده و عضو شورای مركزی جامعه‌ی فرهنگي دانشكده،‌ از تاريخ ‌١/٩/٨١ در بازداشت به سر مي‌برد. او پس از مراسم سالگرد فروهرها، بازداشت مي‌شود و هم‌اكنون تنها دانشجويي است كه پس از اعتراض‌های اخير دانشجويی و سالگرد فروهرها، در بازداشت به سر مي‌برد.
ما دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه تهران اعتراض و نگرانی شديد خود را نسبت به ادامه‌ی بازداشت «بهنام اميني» اعلام مي‌كنيم و ادامه‌ی اين روند را به نفع امنيت ملی نمي‌دانيم. خواهان آزادي فوري او و يا اعلام دقيق و رسمی و قانوني اتهام وي، شرايط و محل بازداشت و نيز آزادي او تا حضورش در دادگاه علنی با حضور هيات منصفه هستيم.

  
 


 

ی