ايران

پيك

                           

 

حمله نظامي به عراق نيمه نوامبر پيش بيني‌ شده

حمله زميني و هوائي امريكا

به عراق همزمان خواهد بود

 

 

روزنامه‌ي واشنگتن پست، چاپ ايالات متحده در باره حمله نظامي امريكا به عراق، كه تلويحا زمان آن را نيمه نوامبر پيش بيني‌ مي‌كنند نوشت: «اگر چه هنوز طرح نهايي حمله به عراق تكميل نشده، با اين حال مقامات نظامي و مشاوران ارتش آمريكا مي‌گويند خطوط كلي اين حمله مشخص شده است. آنها نتيجه گرفته‌اند كه در اين حمله هواپيماها و موشكهاي آمريكايي مواضع عراق را هدف قرار خواهند گرفت، تعداد و ويژگي نيروهاي زميني شركت كننده در اين حمله مشخص شده و اهداف بالقوه‌اي كه هدف حمله خواهند بود نيز تعيين گرديده‌اند.»
واشنگتن پست در ادامه مي‌نويسد: «طراحان نظامي آمريكايي با در نظر گرفتن اقدامات غيرمنتظره‌ صدام حسين طرح‌هاي خود را تهيه كرده‌اند، گرچه هنوز مشخص نيست صدام قصد استفاده از سلاح‌هاي شيميايي يا بيولوژيكي خود را عليه اسرائيل دارد يا خير؟! نابودي موشكهاي عراق و كشيده شدن حملات نظامي به نقاطي غير از بغداد نيز در اين طرح‌ها منظور شده‌است.»

واشنگتن پست مي‌افزايد:« با اين حال آنچه كه كاملا مشخص است اين است كه بنا به اظهارات افسران ارشد آمريكايي و ديگر افراد آشنا با مفهوم عمليات، اين حمله بر خلاف جنگ سال 1991 خواهد بود و نيروهاي نظامي آمريكا بصورت متمركز عليه نهادها و سازمانها و اشخاص كليدي دولت صدام حسين در عراق وارد عمليات خواهند شد0 در اين حمله برخلاف حمله‌ي خليج فارس در سال 1991 كه ابتدا به مدت پنج هفته حمله‌ي هوايي صورت گرفت و سپس در پي آن نيروهاي زميني وارد عمل شدند، حمله هوايي و زميني همزمان با هم صورت گيرد.» ژنرال تامي فرانكس، فرمانده‌ي نيروهاي مركزي آمريكا در كويت اعلام كرد به رغم آمادگي نيروهاي نظامي، جورج بوش رييس جمهور آمريكا هنوز تصميم نهايي درباره‌ي حمله را نگرفته است. ژنرال فرانكس از نظاميان بسيار نزديك به وزير دفاع امريكا دونالد رامسفلد است و در حال حاضر وي سرگرم آماده سازي نيروهاي تحت امرش براي يك عمليات سريعتراست0»

 

 


 


ی