ايران

پيك

                           

 

 

آمرين قتل‌هاي زنجيره‌اي موافق حصر آيت‌الله متظري‌‌اند

 

   

 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با صدور بيانيه‌اي نسبت به ادامه حصر غيرقانوني آيت‌الله منتظري اعتراض كردند0 اين انجمن اسلامي در بيانيه خود ياد آور شد:

 فرزندان انقلاب وقتي مي‌بينند با مرجع تقليدي كه تمام داشته‌ي خويش را در راه تحقق نظام اسلامي به خطر انداخته و فرزندي را تقديم راه انقلاب كرده و حق استادي بر گردن بسياري دارد، اين‌گونه برخورد مي‌شود، چه قضاوتي خواهند كرد؟ از تحريف كنندگان تاريخ و دگرگون جلوه دادن واقعيات مربوط به ماجراي حصر آيت‌الله منتظري از سوي برخي افراد و نهادها بايد پرسيد در برابر فرزندان انقلاب كه تاريخ را بي‌كم و كاست خواهند خواند چه پاسخي خواهيد داشت؟
نقش غده‌ي سرطاني لانه‌كرده در وزارت اطلاعات كه به بركت دولت اصلاحات جراحي شد، در به وجود آمدن اين حادثه نقش روشني داشته‌است0 ما خواهان جلوگيري از ادامه‌ي اين روند هستيم0
دفاع از حقوق شهروندي، وظيفه‌ي تك‌تك اصلاح‌طلبان است و همه‌ي شهروندان از حقوق مشخصي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ذكر شده برخوردارند0 پايمال كردن اين حق، زير پا گذاشتن قانون اساسي است و اجراي قانون اساسي يكي از وظايف رييس‌جمهوري0 بنابراين انتظار داريم براي رفع حصرآيت‌الله منتظري، بعنوان وظيفه در چارچوب قانون اساسي اقدام شود0

 


 


ی