سخن روز

پيك

                           

 
ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

 

آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشكده علوم قضايي سخنراني بلندبالائي در تمجيد از اوضاع كنوني جمهوري اسلامي و غبطه جهان براي اُلگوبرداري از آن ايراد كرد كه خبرگزاري دانشجوئي ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقاي شاهرودي در بخشي از سخنان خود ادعائي را عنوان كرد كه اگر همين ادعا و صحت آن را مبناي قضاوت قرار دهيم، صحت بقيه ادعاهاي ايشان در اين سخنراني مطول نيز عيان مي‌شود.

او گفت:

«امروز كل جهان تشنه افكار و سياستهاي قضايي نظام ماست تا از آنها استفاده كند؛ ولي متاسفانه در اين زمينه زياد كار نشده ما بايد ايده‌ها و سياستهاي حقوقي و قضايي را بشناسيم و روي آنها كارشناسي كنيم، بعد آنها را تدوين و تنظيم كنيم و اينها را از بطن اسلام بيرون بكشيم و طبق آنها عمل كنيم. آن زمان مي‌فهميم چقدر ما ثروت علمي و غناي قضايي داريم و چقدر در جهان براي گفتني داريم و از اين راه عظمت نظام قضايي و سياستهاي قضايي ما در همه ابعاد مشخص مي‌شود و خوشبختانه همه اينها در منابع ما داراي روايت و حديث است .»

-‌ واقعا جهان تشنه قضاوت قاضي مرتضوي براي مطبوعات جهان است؟

-‌ همه جهان لحظه نشستن حجت‌الاسلام عليزاده روي يكي از دو كفه ترازوي عدالت را انتظار مي‌كشد؟

-‌ دادگاه‌هاي سراسر جهان منتظر محسني اژه‌اي‌اند؟

-‌ دادگاه عالي اروپا براي نشستن يك روح‌الله حسينيان بر كرسي قضاوت لحظه شماري مي‌كند؟

-‌ ديوان لاهه به يك زائده در كنار خودش، مانند زائده دادگاه ويژه روحانيت نيازمند است؟

آن متوني كه بايد بيرون كشيده شده و مبناي قضاوت جهاني قرار گيرد، همان متوني است كه بموجب آن مي‌توان فتواي قتل اين و آن را صادر كرد و در عرض سه هفته هزاران زنداني سياسي را كه دوران محكوميتشان را مي‌گذرانند قتل‌عام كرد؟

اگر جهان اين عدل و قضاوت را مي‌خواست، ديوان بلخ باقي مي‌ماند! اين مديحه سرائي براي كي و براي چيست؟ ويرانه‌اي كه خود بدان اعتراف داريد، واقعا صادر شدني است؟ اگر صادر شدني بود، دادگاه‌هاي طالبان افغانستان صادر مي‌شد، كه حتي در عقب افتاده‌ترين جمهوري‌هاي تازه بنياد در تاجيكستان و ازبكستان و تركمنستان هم طالب نداشت و ظاهرا يگانه طالبين آن در قوه قضائيه جمهوري اسلامي لانه كرده‌اند. همان‌ها كه چرثقيل دار در ميدان‌هاي شهر را به مجسمه فرشته عدالت ترجيح مي‌دهند. همان‌ها كه قاتلين و مجرمين را تكريم مي‌كنند، به آن شرط كه در صف لباس شخصي‌ها، انصار، حزب‌الله، بسيج مسجد و ضابط امنيتي قوه قضائيه باشند و حافظ مشتي غارتگر متشرع!

جهان به چنين قاضي‌القضات چند چهره‌‌اي كه اگر عدالتي در كار باشد به جرم ادعاهائي كه در همين سخنراني كرده قابل تعقيب قضائي‌است نيازمند نيست؟

مردم ايران هم به آن نياز ندارند. اين ويرانه ارزاني ساكنانش!  

 


 


ی