ايران

پيك

                           

 
محاكمه آقاجری جانباز جنگ جانشين محاكمه آقازاده ها ميشود
آقايان درباره نتيجه محاكم
آقازاده ها به تفاهم رسيدند

اخبار مربوط به دادگاه شهرام جزايری كه به احضار و محاكمه چند آقازاده كشيده شده بود، ناگهان از صفحه مطبوعات كشور حذف شد. اخبار مربوط به يورش‌ جديد به مطبوعات، احزاب و شخصيت‌هاي سياسی و حقوقدان و بازتاب‌های داخلی و جهاني اين اقدامات جديد عملا موجب فراموشی محاكمه آقازاده‌ها شد؛ اين درحالی است كه سه آقازاده آيت‌الله رستگاري، آيت‌الله مقتدائی و حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی نه تنها آخرين دفاع خود را كتبا در اختيار دادگاه قرار داده بودند، حتي آقازاده آيت‌الله مقتدائی با مطبوعات نيز محاكمه و از خود و سوابق پدرش در جمهوري اسلامی دفاع كرده بود.

بموجب برخی اخبار دريافتي، طی روزهای گذشته جلسه‌اي با حضور قاضی دادگاه، آقازاده‌ها و وكلاي آنها بطور خصوصی تشكيل شده و در آن تفاهم ابلاغ شده از بالا برای بستن اين پرونده مطرح و در باره آن تصميم مقتضی گرفته شده‌است. گفته مي‌شود يكی از آقايان در ارتباط با اين جلسه مفاهمه گفته‌است: "نتايج خوبی از اين جلسه گرفته شد"

اگر اين نتايج، محكوميت آقازاده‌ها و ادامه پيگيری پرونده اختلاس و دزدی و رسيدن به پرونده آقازاده آيت‌الله واعظ طبسی بود، قطعا آن آقا تعبير "نتايج خوب" را از آن ارائه نمي‌داد. شواهد دال بر آنست كه پشت پرده و تحت فشار آيت‌الله‌های صاحب نفوذ در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبری ماجرای رسيدگی به پرونده آقازاده‌ها، به بهانه خطر خارجی و ضرورت وفاق ملی بين آقايان خاتمه يافته‌ و رسيدگی به پرونده آغاجري، جانباز جنگ با عراق و عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دستور قرار گرفته‌است.

در همين ارتباط گفته مي‌شود شهرام جزايری در يكي از آخرين جلسات دادگاه شماره چك‌هائی را به دادگاه ارائه داده‌است كه به حساب بيت‌رهبري صادر شده و حتی در يك نمونه چون رقم كم بوده از بيت رهبری برگشت داده شده و نسبت به مبلغ آن اعتراض شده است.

 

  


 

ی