ايران

پيك

                           

 

سردار نقدی ازفرماندهان

پشت صحنه كودتای خزنده است

سردار نقدی فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامی با توافق رهبر فرماندهی نيروهاي انتظامی ويژه‌ای را برعهده گرفته‌است كه مستقيما زير نظر بيت رهبری فرماندهی مي‌شوند. اين نيروها عبارتند از ضابطين قوه قضائيه برای تعقيب، بازداشت و بازجوئی از دستگير شدگان. دستگيری و حتی ربودن دگرانديشان و روشنفكرانی كه اغلب به اداره اماكن نيروهاي انتظامی احضار مي‌شوند برعهده وی گذاشته شده‌است.

سردار نقدي، كه فرزند يكی از معاودين عراقی است و در ابتدای پيروزی انقلاب، عضو كميته انقلاب مشهد و از پاسداران آيت‌الله واعظ طبسی بود، بعدها به توصيه وی از مشهد به تهران منتقل شده و فرماندهی بخش حفاظت (ضد اطلاعات) نيروهاي انتظامی را برعهده گرفت. از او بعنوان بنيانگذاری نيروهای لباس‌ شخصي‌ ياد مي‌شود. فرماندهی عمليات حمله به مهاجرانی و عبدالله نوری در نماز جمعه تهران به قصد كشتن آنها نيز با او بود و بدليل افشاگری كه فائزه هاشمي دراين ارتباط كرد، پرونده اين حمله به دادگاه رفت و فائزه هاشمی در برابر دادگاه قرار گرفت. اظهارات نقدی در تائيد قتل‌های مذهبی چنان بي‌پرده و ماجراجويانه بود كه به توصيه فرمانده كل قوا "رهبر" برای مدتی به پشت صحنه رفت و مسئول آموزش در نيروهای انتظامی شد. او در همين دوران اداره اماكن نيروهای انتظامی را سازمان داد و آن را به شاخه‌ای از سازمان اطلاعات و امنيت سايه در جمهوری اسلامی تبديل كرد، كه رهبری كل آن با علي‌فلاحيان وزير اسبق و بركنار شده اطلاعات و امنيت است.

گارد ويژه

در عين حال گفته مي‌شود، رهبر با طرح و پيشنهاد سردار غلامرضا نقدی برای تشكيل يك "گارد ويژه" دفاع از رهبر، به سبك گارد ويژه حفاظت از صدام حسين موافقت كرده و بودجه آن نيز تامين شده‌است.

گفته مي‌شود سردار قاليباف، فرمانده نيروهاي انتظامی اخيرا و در حاشيه توضيح پيرامون حكومت انتظامی از ساعت 12 شب به بعد درتهران به پرسش‌های متعدد نمايندگان مجلس در باره اعترافات سيامك پورزند و اطلاعاتی كه كميسيون اصل 90 مجلس در باره دروغ بودن ادعای پورزند طرح كرده گفته‌است: فرماندهی اداره اماكن و پرونده پورزند كه توسط يك نيروی ويژه تهيه شده دراختيار فرد ديگری است و من دخالتی در آن ندارم.

ناظران، اين اظهارات قاليباف را تائيد ديگری مي‌دانند بر هدايت و فرماندهی اداره اماكن توسط سردار نقدي.

 

  


 

ی