ايران

پيك

                           

 

در مجامع هنري، فرهنگی و سياسی ايران، از دوران «مك‌كارتيسم اسلامی» سخن گفته می‌شود

احضار بازيگران و كارگردانان تئاتر و سينما

به زير زمين اداره اماكن تهران

 

برخي اخبار و گزارش‌های مربوط به طرحی كه بدنبال تظاهرات 28 تيرماه برای بستن مطبوعات، انحلال احزاب و مقابله خشن‌تر با اصلاحات به اجرا گذاشته شده حكايت از تشديد برخوردها با فعالان سينما و تاتر ايران دارد. اين درحالي است كه همچنان در تهران و شهرهای بزرگ ايران انواع پليس‌های ويژه‌ای با اسامي، لبا‌س‌ها و آلات و ابزار گوناگون و سوار بر انواع اتومبيل‌ها با رنگ‌های مختلف به شكار و دستگيری جوانان مشغول‌اند و بر تعداد زندانيان پرشمار ايران بی وقفه افزوده مي‌شود.

اداره اماكن تهران، بعد از روزنامه‌نگاران و اهل قلم، ادعاهای سيامك پورزند در اعترافات تلويزيونی وی را مبناي برخورد با سينماگران و اهل تاتر ايران قرار داده و احضار و بازجوئی از آنها در زير زمين اداره اماكن سرعت گرفته‌است. گفته مي‌شود مرتضی شايسته و حسن فرحبخش در ارتباط با اظهارات پورزند بازجوئی شده و بر مبناي بازجوئي‌آنها، پرونده‌هائی برای ديگران تدارك ديده شده‌است. بسياری از كارگردانان و بازيگران سينمای ايران در انتظار احضار به اداره اماكن و بازجوئی در زير زمين اين اداره بسر مي‌برند و اين درحالی است كه علی رفيقعي به اتهام اجرای نمايشنامه شازده احتجاب محاكمه مي‌شود. در مجامع هنري، ادبی و سياسي ايران اكنون از يك دوران «مك‌كارتيسم اسلامي» سخن گفته مي‌شود كه مربوط به دوران سلطه پليسي-فاشيستی مك‌كارتی در امريكاست.

 

  


 

ی