ايران

پيك

                           

 
خواست جمهوری اسلامی برای خروج آمريكا از افغانستان رد شد

ارتش هشت هزار نفره امريكا

در افغانستان می‌ماند

مقامات نظامی امريكا در يك اقدام همآهنگ، طی چند مصاحبه بر ادامه حضور ارتش امريكا در افغانستان پای فشردند و هر نوع خروج نظامي امريكا از افغانستان را مردود دانستند. ظاهرا اين اظهارات بايد پاسخی باشد غير مستقيم به برخی اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی مبني بر ضرورت خروج نظاميان امريكائی از افغانستان. هنوز معلوم نيست اين خواست جمهوری اسلامي درسفر اخير محمد‌خاتمی به كابل، در ديدار وي با حامدكرزای رئيس دولت موقت افغانستان نيز مطرح شده‌است يا نه، اما تاكيد بر خروج نيروهای نظامی امريكا از افغانستان بعنوان يك خواست واحد در مطبوعات منتشر مي‌شود.

فرمانده‌ی عمليات مركزی آمريكا در افغانستان گفت، نيروهای آمريكايی حاضر در افغانستان تا زمانی كه از توانايی دولت افغانستان برای اداره‌ی كشور اطمينان حاصل نكنند در اين كشور باقی خواهند ماند.
به گزارش ايسنا، تامی فرانكس، فرمانده‌ي عملياتی آمريكا در افغانستان در جمع خبرنگاران در محل وزارت دفاع اظهار داشت، حضور طولانی مدت نيروهای آمريكايی در افغانستان عجيب نخواهد بود .
فرانكس افزود: « ما انتظار داريم در داخل دولت افغانستان آموزش ارتش ملی نيروهای امنيتي مرزی و نيروهای پليس پيشرفت‌هايی حاصل شود، تنها در اين صورت است كه نيروهای آمريكايي مستقر در افغانستان كاهش مي‌يابند.»
از سوی ديگر دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نيز كه در اين جلسه حضور داشت گفت، هدف نهايی نيروهای آمريكايی اين است كه اطمينان حاصل كنند دولت افغانستان قادر است امنيت را در اين كشور برقرار سازد.
وی افزود: « ما نمي‌توانيم اجازه دهيم افغانستان به اردوگاه تروريست‌ها مبدل شود و ايجاد ارتش واحد و ملی افغان تنها راه پيشگيري از چنين پيامدی است.»
ريچارد ميرز، رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز روز گذشته اعلام كرد: « مبارزه‌ی جهاني آمريكا با تروريسم ممكن است سال‌های زيادي طول كشد، ما بايد صبور باشيم .»
آمريكا از زمان آغاز جنگ در افغانستان حدود 8000 نيرو در اين كشور مستقر كرده است. اين نيروها علاوه بر جستجو برای يافتن اعضای طالبان و القاعده ارتش ملی افغانستان را نيز آموزش مي‌دهند .

 

  


 

ی