جهان

پيك

                           

آنگونه كه از آخرين اظهارات مشاور امنيت ملی كاخ سفيد و وزير خارجه اسرائيل استباط می‌شود

اسرائيل در كنار امريكا

به عراق حمله خواهد كرد!

به گزارش خبرگزاری سي.‌ان.‌ان، كونداليزا رايس، مشاور امنيت ملی بوش نيز روز گذشته (پنجشنبه) گفت:‌ « دليل اخلاقی قوی برای خلع صدام وجود دارد.»

رايس كه در آغاز موج جديد تبليغاتی براي فراهم سازی زمينه آغاز جنگ خليج فارس با تلويزيون‌ و راديوهاي معتبر بين‌المللی مصاحبه كرده‌است، در مصاحبه با راديو بي.‌بي.‌سي صدام را يك تهديد جهانی ناميد و گفت:‌ « رهبر عراق در حال گسترش سلاح هاي ميكروبی است. او حتی از سلاح‌هاي شيميايی عليه مردم و همسايگان خود استفاده كرده است.»
وی تاكيد كرد: « واضح است كه اگر صدام بر سر قدرت بماند همان اقداماتی را كه اكنون انجام مي‌دهد، انجام خواهد داد و اين يك تهديد است يك تهديد بزرگ.» رايس ادامه داد:‌ « تاريخ سرشار از مواردی است كه عواقب و پيامدهای ناگوار برای جهان داشته است، فقط بايد برگرديم و بپرسيم چگونه بسياری از ديكتاتورها تبديل به يك تهديد جدی جهانی شدند و هزاران تن را كشتند و در حقيقت خون ميليون‌ها تن را ريختند، ما بايد اين روند را متوقف كنيم.»  رايس در باره نقش اسرائيل در منطقه نيز برای نخستين بار اشاره به امكان تحركات مستقيم و آشكار نظامي در حمله به عراق و ورود به جنگ خليج فارس كرد و گفت: طی جنگ خليج فارس، اسرائيل در حاشيه بود، اما امروز در حاشيه‌ی نگه‌داشتن اسرائيل بسيار مشكل خواهد بود.
همزمان با اظهارات دنيس رايس، وزير خارجه اسرائيل "شيمون پرز" نيز در مصاحبه‌ای گفت: « اگر جنگی به واقعيت پيوندد، ما سربازان خوبي خواهيم بود.» وی تصريح كرد: « پاسخ اسراييل به هرگونه حمله عراق بسته به نوع حمله است .»

شميون پرز كه با بخش خبر شبكه تلويزيوني سي‌.ان.ان مصاحبه مي‌كرد با صراحت و بعنوان يك طرف نظامی در حمله به عراق گفت:« مشكل امروز “اگر” نيست بلكه ”كي“ است و اگر ما منتظر تغيير صدام باشيم، شرايط وخيم‌تر مي‌شود و او به سلاح‌های بيشتري دست پيدا خواهد كرد.»

پرز همچنين گفت: جنگ با عراق تلاش براي خاتمه دادن به حكومت يكی از بدترين افراد زمان حال حاضر يعنی صدام است و ما فكر مي‌كنيم و مي‌دانيم كه او در راه دستيابی به سلاح های اتمي است، بنابراين او فرد خطرناكي خواهد شد.» 

جزئيات بيشتری از توافق 6 گروه اپوزيسيون صدام حسين با مقامات امريكائی اعلام شد

اعلام آمادگی كردهای عراق

براي استقرار ارتش امريكا در كردستان

همزمان با اين مصاحبه‌ها و آغاز مرحله جديدی از آماده‌سازی افكار عمومي جهان برای آغاز جنگ جديد در خليج فارس و عراق، جلال طالبانی رهبر اتحاديه ميهنی كردستان عراق روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام كرد از نيروهای آمريكا كه قصد حمله به صدام را داشته باشند در منطقه شمال عراق كه تحت كنترل كردها است، استقبال خواهد شد.
طالبانی نيز مانند دنيس رايس و شيمون پرز در مصاحبه با بخش خبري شبكه تلويزيونی سي.‌ان.‌ان اين آمادگی را اعلام داشت. او در اشاره به ديدار اخير 6 گروه مخالف رژيم صدام حسين با مقامات نظامی و ديپلماتيك امريكا در واشنگتن و تفاهم‌هائی كه در آن بدست آمده‌است گفت: ما و ديگر رهبران مخالف عراق متقاعد شده‌ايم كه آمريكا در خلع صدام از قدرت جدی است. من شخصا در اين ديدار به دوستان آمريكايي توضيح دادم كه مخالفين عراق از جمله كردها ده‌ها هزار نيروی مسلح دارند در اختيار دارند.»
وی افزود : « ما بيش از 100 هزار نيروي كرد مبارز داريم، سوريه نيز ده‌ها هزار نيرو دارد كه اين نيروها مي‌توانند با كمك آمريكا و همكاری و هماهنگي با نيروهای آمريكايی عراق را آزاد كنند، البته اين دومين باری است كه آمريكا خواستار استفاده از مناطق ما است.»
رهبران شش گروهی كه اخيرا براي مذاكره پيرامون آينده عراق به امريكا سفر كرده‌ بودند با ديك چني، معاون رئيس جمهور، كالين پاول وزير امور خارجه، دونالد‌رامسفلد وزير دفاع و ژنرال ريچارد ميرز رئيس ستاد مشترك و ديگر مقام های عالي رتبه آمريكايی ديدار و گفتگو كردند.
جلال طالبانی هر نوع شايعه مخالفت با ورود ارتش امريكا به منطقه كردستان عراق را تكذيب كرد و گفت: به رغم برخی شايعات از ارتش آمريكا به گرمی در كردستان عراق استقبال خواهد شد. طالبانی گفت كه وی انتظار دارد صدام از سلاح‌های ميكروبی و شيميايی عليه كردها به دليل همكاري با آمريكا استفاده كند. طالبانی در باره خطر استفاده صدام حسين از سلاح‌هاي شيميائی عليه كردهای عراق در صورت استفاده امريكا از خاك كردستان برای حمله به بغداد گفت: گروه‌هاي مخالف صدام از آمريكا در خواست تجهيزات ضد شيميايی و ضد ميكروبي كرده‌اند و امريكا نيز به ما قول كمك‌های حفاظتی داده‌است، حتی ديك‌چني با صراحت به ما گفت كه از كردها حفاظت خواهد شد.»

نظر مقامات امريكائي، پس از ديدار با رهبران گروه‌های مخالف صدام

همچنين، يك مقام آمريكايی در گفت و گو با سي.‌ان.‌ان تصريح كرد كه دولت بوش در صدد ارزيابی استفاده از كردستان براي حمله نظامی به عراق است. به گفته وي مخالفين عراق قبلا پيشنهاد استفاده از مناطق كردنشين عراق را بطور خصوصی مطرح كرده بودند، اما اين اولين بار است كه آنها پيشنهاد استفاده از شمال عراق را به طور علنی مطرح مي‌شود.
تركيه طی جنگ خليج فارس نگرانی خود را از ايجاد كشور مستقل كردستان در طول مرزهای اين كشور و تشويق و تحريك كردهای جدايی طلب تركيه پس از جنگ ابراز داشته است .

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نيز در باره پيشنهاد جلال طالبان و ديگر گروه‌های مخالف صدام حسين كه از امريكا بازگشته‌اند گفت:« اين كمك بزرگی است، آنها پيشنهاد كردند كه ما از كمك آنها استفاده كنيم.»

  
 


 

ی