ايران

پيك

                           

 

نتايج تكاندهنده آخرين نظر سنجی كه بعنوان سند محرمانه

دراختيار شورای امنيت ملی و مقامات عاليه جمهوری اسلامی قرار گرفته است

75 در صد مردم

نظر منفی به امريكا ندارند!

محمد خاتمی در جمع نمايندگان جمهوري اسلامی در خارج
بدون رابطه دمكراتيك ميان اجزای حكومت شعارها نتيجه معكوس ميدهد

نتايج تكاندهنده يك نظرسنجی محرمانه هفته گذشته در اختيار بلندپايگان جمهوری اسلامی قرار گرفت. اين نظرسنجی به ابتكار وزارت اطلاعات وامنيت جمهوری اسلامی انجام شد و در آن ميزان مقاومت در برابر حمله امريكا به ايران، تاثير رسانه‌هاي تصويری و صوتی وابسته به امريكا و انگلستان و همچنين بی تفاوتی و يا تمايل مردم به دخالت امريكا در امور داخلی ايران و حتی دخالت نظامي ارزيابی شده‌است.

اين نظر سنجی در پنج شهر بزرگ ايران، از جمله تهران انجام شده و نتيجه آن با مهر درجه يك محرمانه برای مقامات ارسال شده‌است. با آنكه از جزئيات اين نظرسنجی هنوز اطلاع دقيقی در اختيار نيست، اما گفته مي‌شود 75 در صد پاسخ دهندگان يا نسبت به دخالت امريكا در ايران بي‌تفاوت بوده‌اند و يا اين دخالت را برای بركناري جناح راست و حتی برچيدن جمهوری اسلامی مفيد مي‌دانسته‌اند!

يكي از مهم‌ترين پرسش‌هائی كه در اين نظر سنجي مطرح شده خطرات حاكميت تحت سلطه امريكا، پس از جانشين شدن بجای جمهوری اسلامی بوده‌است.

بسياري از پرسش شوندگان در اين مورد پاسخ داده‌اند: اگر امريكا بيآيد با ما چه مي‌كند كه حكومت نكرده‌است؟

ناظران آگاه معتقدند سخنان روز گذشته محمد خاتمی در جمع  روسای نمايندگي‌هاي جمهوری اسلامی در خارج از كشور كه در آن گفته است " بدون رابطه دمكراتيك ميان اجزاي حكومت، شعارها نتيجه معكوس ميدهد " اشاره‌اي آشكار به نتايج همين نظر سنجي‌ها بوده است. 

 

اطلاع امريكا از نظرات

بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه سازمان‌های اطلاعاتي امريكا از نتايج اين نوع نظر سنجي‌ها بي اطلاع باشند، بويژه آنكه در ماهها و هفته‌هاي گذشته هزاران ايرانی مقيم اروپا و امريكا به ايران سفر كرده و بازگشته‌اند و هر كدام حامل انواع مشاهدات و گزارش‌ها و شنيده‌ها در ميان اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف ايران هستند و در محافل مختلف پيرامون مشاهدات و شنيده‌های خود سخن مي‌گويند. اين درحالی است كه در هفته‌های گذشته نمايندگان و فعالان حقوق بشر نيز به ايران سفر كرده و در خيابان‌ها، اماكن عمومی حضور يافته و با مردم ديدار و گفتگو داشته‌اند و حامل نظرات آنان و با درك نوينی از فضای حاكم بر ايران از سفر خود به امريكا بازگشته‌اند. اين در شرايطی است كه خبرنگاران و وابستگان خبرگزاري‌های بين‌المللي نيز در هفته‌های گذشته گزارش‌های مشابهی را به مراكز خبری خود مخابره كرده‌اند.

 

 دست رد بر سينه هاشمی رفسنجانی

با آگاهی از چنين موقعيتی است كه امريكا تصميم به راه‌اندازی يك راديوی 24 ساعته ويژه "سخن مستقيم با مردم ايران" گرفته و مقامات كاخ سفيد پيشنهادات مجمع‌ تشخيص مصلحت و شخص هاشمی رفسنجانی برای مذاكرات غير علنی با امريكا را رد كرده‌است. امريكا به خوبی آگاهي دارد كه با روند موجود در جمهوری اسلامي، هر روز توجه مردم به خارج از كشور و تبديل امريكا به ناجی بيشتر مي‌شود. طرح‌های مقابله با مطبوعات و احزاب سياسی و يورش نيروهاي انتظامی رنگارنگ به جوانان كه در هفته‌هاي اخير از سوی مخالفان اصلاحات به اجرا گذاشته شده كاملا در جهت همين سياست امريكاست و بعيد به مي‌رسد كه در ميان مجريان و هدايت كنندگان اين سياست، افراد مرتبط مستقيم با محافل امريكائی نقش نداشته باشند. اعلام مقامات امريكا مبنی بر اينكه ديگر با هيچ مقام جمهوري اسلامی (از هر جناحي) مذاكره و تماس غير علني برقرار نكرده و خواهان اين نوع مناسبات نيست، ناشی از همين رويكرد و پيشرفت طرح امريكا براي تشديد نارضائی مردم، جلب نظر مردم به خارج از كشور و امريكاست، كه در نهايت امر مي‌تواند اميد به پيروزی در يك رفراندوم زير نظر امريكا برای تعيين دولت جديد در ايران را تحقق بخشد. اين رفراندوم ظاهرا به فرمان مجامع بين‌المللی و عملا تحت نظارت امريكا مي‌تواند به اجرا گذاشته شود.

خبر رد پيشنهاد رفسنجانی براي مذاكرات غير علنی با امريكا را روزنت "امروز" فاش كرد و برای نخستين بار نوشت كه واسطه اين تماس‌ها شركت نفتی "كونكو" بوده‌است. با آنكه روزنت "امروز" با صراحت نام نبرده، اما آشكار است كه واسطه تماس‌های هاشمي رفسنجانی و مجمع تشخيص مصلحت نظام با امريكائي‌ها محسن هاشمي و فائزه هاشمي بوده‌اند، كه هر دو در هفته‌هاي اخير طی چند سفر خارجی سلسله تماس‌هائی را برقرار كرده بودند. حتی گفته مي‌شود قصد فائزه هاشمی از سفر به بغداد و ملاقات با فرزندان و فرماندهان نظامی ارتش عراق كسب اطلاعات پيش از ملافات با امريكائي‌ها بوده‌است تا بلكه امريكائي‌ها بدليل در اختيار داشتن اطلاعات دست اول فائزه هاشمی از عراق با وي ملاقات كنند. بارديگر نظرات معطوف به بلژيك شده‌است كه هاشمی رفسنجانی در پايتخت آن "بروكسل" چند هتل، خانه و امكانات دولتی برای اين نوع تماس‌ها در اختيار دارد.

 

  


 

ی