ايران

پيك

                           

 
گواهی هفت هزار سال تاريخ و فرهنگ ايران
در معرض ديد اروپاييان

از آذر ماه  سال 1379 تاكنون اشيائي بغايت كم نظير و ديدنی شامل 178 قطعه ازسفال، فلز، سنگ و گِل متعلق به هزاره هفتم پيش از ميلاد تا قرن سوم هجري كه بيانگر سير تاريخ و تكامل فرهنگ ايران در اين دوره می باشد در معرض ديد فرهنگدوستان و مردم كشورهاي اطريش، ايتاليا و آلمان قرارگرفته است. به اعلام محمدرضا كارگر مدير موزه ملی ايران اين نمايشگاه به مدت 9 ماه درتالار هنر شهر بن آلمان فدرال روزانه بيشترين بازديدكنندگان را نسبت به نمايشگاه‌‌های همزمان به خودجلب كرده است. درادامه، اين سفيران كهن فرهنگی از 21 شهريور (12 سپتامبر) به مدت چهارماه درموزه سنت پترزابی شهر گانت دركشور بلژيك درمقابل ديد مردم قرار خواهندگرفت و سپس درصورت امكان دركشورهاي سوئيس و اسپانيا نيز اين مجموعه به نمايش درخواهد امد 

 

سايت شهر گانت

 

  


 

ی