ايران

پيك

                           

 

توطئه جديد مركز پژوهش‌های موسسه كيهان

سايت‌های پر بيننده اينترنتی

هدف گرفته شده‌اند!

 

با ارسال باصطلاح افشاگری‌های جديد عليه اصلاح طلبان،

مي‌كوشند عليه چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب درون حاكميت

 جنگ روانی جديدی را سازمان بدهند!

 

 

در هفته‌ها و بويژه در روزهای اخير سلسله مطالب و گزارش‌هائی داستان‌گونه و يا بنام افشاگری برای سايت‌های اينترنتی ارسال مي‌شود، كه عمدتا عليه برجسته‌ترين و مشهورترين چهره‌های اصلاح طلب درون حكومت و بويژه رهبران جبهه مشاركت ايران اسلامی است. در اين باصطلاح افشاگري‌ها تلاش بسيار مي‌شود تا امثال سعيد حجاريان، اكبرگنجي، عمادالدين باقی و عده‌ای ديگر از اصلاح طلبان ماموران امنيتي، عضو بريده سازمان مجاهدين خلق، انقلابيون تشنه قدرت در ابتدای پيروزي انقلاب، ايجاد كنندگان اغتشاشات سال‌های اول پيروزی انقلاب در مقابل دانشگاه تهران، لو دهنده مجاهدين خلق از يكسو و همكار و همفكر سازمان مذكور از سوی ديگر معرفی شوند.

سلسله مطالبی كه بصورت گزين شده و در داخل گيومه و بعنوان نقل قول در اين مطالب آورده شده نشان مي‌دهد كه تهيه كنندگان و ارسال كنندگان اين مطالب برای سايت‌های خبري خارج از كشور نه تنها به اسناد اطلاعاتي-امنيتي جمهوری اسلامي، بلكه به اسناد فرمانداري نظامی دوران پيش از انقلاب نيز دسترسی دارند و جزئياتی از آن دوران را نيز نقل مي‌كنند.

ستادی كه در قسمت پژوهش موسسه كيهان و زير نظر حسن شايانفر كار مي‌كند، تهيه اين مطالب را برعهده دارد و در همين موسسه يك كارپايه اينترنتی به همين منظور راه‌اندازي شده‌است. گزيده‌ برخی پرونده‌های وزارت اطلاعات و امنيت كه از دوران سعيد امامی به خارج از اين وزارتخانه منتقل شده و گفته مي‌شود چند چهره مشخص امنيتی نظير حجت‌الاسلام فلاحيان، حجت‌الاسلام حسينيان و حسين شريعتمداری به آنها دسترسی دارند برای اين هدف در اختيار موسسه پژوهشی كيهان قرار مي‌گيرد.

پيش از آغاز انتشار اين مطالب عليه رهبران و فعالان موثر جبهه مشاركت ايران اسلامي، كه مي‌توان نام آن را برنامه "هويت اينترنتي" گذاشت، باصطلاح افشاگری مشروحي در باره محسن سازگارا برای سايت‌های خبری پر بيننده ارسال شده بود. اين باصطلاح افشاگري نيز پس از آن انجام شد كه محسن سازگارا دومين نامه سرگشاده خود را خطاب به رهبر جمهوري اسلامی منتشر كرد. نامه‌ای كه در آن رهبر جمهوری اسلامی آگاه از بسياری توطئه‌ها و كارشكني‌ها عليه اصلاحات معرفی شده بود. محسن سازگارا در نامه سرگشاده خود اشاره به پاك بودن خود از آلودگي‌های مالی در جمهوري اسلامی كرده بود كه دامن بسياری از روحانيون و غير روحانيون حكومتی را گرفته‌است. در باصطلاح افشاگری ارسالی به سايت‌هاي اينترنتي، مسائلی در باره نحوه زندگی و حتي امور خانوادگی محسن سازگارا مطرح شده بود كه جز با استفاده از نصب دستگاه‌های شنود در خانه‌ها امكان پذير نيست. ازجمله بحث‌هاي درون خانوادگی پيرامون خرج روزانه خانه و يا خريد فلان جنس از فلان مغازه و يا دعوت كردن اين و يا آن فرد به ميهمانی خانوادگي!

آنها كه اين باصطلاح افشاگری امنيتي را سازمان داده‌اند، تصور كرده‌اند مردم نمي‌دانند، فراموش كرده‌اند ونمي‌پرسند كه: شما كه تا اين حد به اسناد و مدارك دسترسی داريد، چرا درباره وثيقه 5 ميليارد تومانی و يا ثروت آقايان و سهامشان دربورس تهران و يا نقش آنها در هيات امنای بنيادهای عظيم مالی در جمهوري اسلامی و يا مناسبات بسياری از روحانيون حاكم كنونی با ساواك شاهنشاهی در سال‌های پيش از انقلاب چيزی منتشر نمي‌كنيد!

 

سوء استفاده از اعتبار سايت‌ها و اعتماد مردم

بسته شدن بسياری از مطبوعات و آغاز به كار "روزنت‌" ها در ايران، كه بسرعت تعداد بازديدكنندگان آنها رو به افزايش است اين اميد را برای ستاد توطئه تخريب شخصيت و هويت سازی بوجود آورده كه از اين طريق و بصورت غير مستقيم عليه اصلاح طلبان وارد عمل شوند. سقوط تيراژ روزنامه‌ها و مطبوعات وابسته به جناح راست و بی اعتباری سيمای جمهوری اسلامي از يكسو و رويكرد مردم به سايت‌های اينترنتي مشوق مخالفان اصلاحات در اين زمينه بوده‌است.

درادامه همين توطئه، در روزنامه‌هاي جناح راست نيز از چند روز پيش ستون‌های تازه‌اي عليه شخصيت‌هائی نظير عليرضا‌علوي‌تبار، مصطفي‌تاج‌زاده، بهزاد نبوی و... باز شده‌است كه روی داخلی همان سكه‌ايست كه برای سايت‌هاي خبری خارج از كشور فرستاده مي‌شود و عمدتا عليه همان شخصيت‌هائی است كه در بالا نامشان برده شد.

يك اقدام دسته‌جمعي

اين مطالب، همان مطالبی است كه در ستون‌های ويژه روزنامه كيهان و رسالت به چاپ مي‌رسد و بهترين شيوه، نپرداختن به آنها در سايت‌هاي خبری اينترنتی و نا اميد ساختن ستاد جنگ رواني در روزنامه كيهان برای استفاده از اعتبار سايت‌های خبری خارج از كشور است. روزنامه‌كيهان و مخالفان اصلاحات در هفته‌های اخير خود سايت‌هاي خبری جديدی را با اسامی مختلف به راه انداخته‌اند كه همان بهتر تا اين مطالب در سايت‌های خود آنها منتشر شود كه مانند كيهان و رسالت و شما و جمهوری اسلامی و فيضيه و حريم و ... خواننده ندارند. نبايد اجازه داد از سياست احترام به افكار و عقايد و انتشار نظرات وديدگاه‌ها، درجهت اين توطئه‌ استفاده شود.

 


 


ی