سخن روز

پيك

                           

 
زمينه سازان
بازگشت سلطنت

 

تلويزيون‌هاي ماهواره‌ای و شبكه‌هاي بين‌المللی تلويزيوني اخيرا به بهانه‌های مختلف تصاويری از فرزند ارشد آخرين شاه ايران و برخی از بازماندگان وی پخش مي‌كنند. اين تصاوير ببيندگانی در ايران دارد كه عمدتا متعلق به نسل جوان‌اند. نسلی جان به لب رسيده از فشارهای دم افزونی كه مخالفان اصلاحات بر اين نسل وارد مي‌آورند و دريچه‌ها را يكی بعد از ديگری به روی آنها مي‌بنند. نسلی كه گذشته را به خاطر ندارد و قضاوت او از دايره رويدادهای امروز ايران و عملكرد نهاد قدرت در جمهوري اسلامی فراتر نمي‌رود. از تبعيض، بيكاري، زورگوئي، زندان، فقر، بي‌تفريحي، ورزش، فرهنگ تحميلی و يكنواخت مذهبی و گفت حكومت و شنود مردم خسته شده‌است. پايان تمامی روزنه‌هائی كه يكی بعد از ديگری به روی مردم و بويژه نسل جوان كشور بسته مي‌شود، اميد به آنسوی مرز‌های ايران است و اين بزرگترين خيانتی است كه ارتجاع مذهبی و مافيای قدرت و اقتصاد به ايران كردند و مي‌‌كنند. اين هشداردهنده‌ترين پاسخی است كه در آخرين نظرسنجي‌های حكومتی بخشی از مردم در باره خطر دخالت نظامی امريكا در ايران داده‌اند: امريكا اگر بيآيد با ما چه مي‌كند كه حكومت نكرده؟

بزودي قوي‌ترين شبكه‌های تلويزيونی فارسی زبان، دركنار يك راديوی 24 ساعته فارسی زبان كار خود را شروع خواهد كرد. اين دو شبكه، در ادامه سياست جورج بوش برای باصطلاح گفتگوی مستقيم با مردم ايران راه‌خواهد افتاد. در داخل ته‌مانده مطبوعات را محسنی اژه‌ای نماينده قوه قضائيه در هيات نظارت بر مطبوعات مي‌خواهد جمع كند و تلويزيون لاريجانی از تشكيل ميزگرد با برادرش محمد‌جواد لاريجانی و منفورترين چهره‌های مخالف اصلاحات كه عمدتا از ميان رهبران جمعيت موتلفه اسلامی انتخاب مي‌شوند همانقدر خسته نمي‌شود كه مردم ايران و نسل جوان كشور از آنها خسته و بي‌زار شده‌اند. فاصله نمازگزاران در صف نمازجمعه‌ها را باندازه دو تا سه جانماز زياد كرده‌اند تا بلكه خالی بودن آنها در فيلم‌های تلويزيونی به چشم نيآيد و عنوان تكراری نماز ميليونی و دشمن شكن جمعه، هر بعد از ظهر جمعه و هر روز شنبه در راديو، تلويزيون و مطبوعات تكرار شود. اوباش را برای برهم زدن سالم‌ترين تفريح روزهای تعطيل به كوه‌های اطراف تهران فرستاده‌اند و مردم را از غروب به بعد، به بهانه ممنوعيت 12 شب به بعد از پارك‌ها بيرون مي‌كنند و مي‌فرستند خانه. آنجا كه وقتی در بسته مي‌شود، امنيتی فراهم مي‌آيد و تصاويری از آن نوع كه در بالا مي‌بينيد بعنوان دنيای آزاد در تلويزيون‌ها به نمايش در مي‌آيند. تيراژ كتاب به زير دو هزار رسيده‌است و تيراژ انگشت شمار مطبوعاتی كه هنوز مردم به آنها علاقمندند از مرز 50 هزار تجاوز نمي‌كند. اگر جلوی انتشار كتاب خاطرات شعبان جعفری (بي‌مخ) را نگرفته بودند، بزرگترين تيراژ كتاب در سال‌های اخير بدست آمده بود و مرز پرفروش‌ترين كتاب امسال را پشت سر مي‌گذاشت. كتاب خاطرات ملكه مادر( همسر رضاخان، مادر آخرين شاه و مادر بزرگ خانواده‌ای كه عكس‌آنها در بالاست) اكنون در بورس كتاب ايران است! كتاب خاطرات شعبان‌جعفری را از ترس مقايسه گفته‌ها و شاه‌كارهای او با شاه‌ كارهای انصار حزب‌الله و فدائيان ولايت و رسوائی رابطه آيت‌الله كاشانی و فدائيان اسلام با شعبان‌ جعفری گرفتند و اگر كتاب خاطرات ملكه مادر نيز جمع شود بدليل مقايسه‌ايست كه مردم با خواندن اين كتاب بين مناسبات دربار شاهنشاهی با اوضاع كنونی و بيت رهبری مي‌كنند.

 

 


 


ی