جهان

پيك

                           

سردبير سايت ضد ترور

 وزارت دفاع امريكا

مدير راديو امريكا شد!

 

"ديويد جكسون"، خبرنگار سابق هفته نامه تايمز از سوی "تام لينسون" رئيس هيات مديره صدای امريكا به سمت مدير جديد صدای امريكا انتخاب شد. او از سال 1974 تا سال گذشته در تايم كار مي‌كرد و پس از بازنشستگی سردبيری يك سايت اينترنتی ضد ترور در پنتاگون را عهده دار شد.

تام لينسون در باره اين انتخاب گفت:« هيات مديره صدای امريكا از بكار گرفتن روزنامه‌نگاری با سابقه‌اي همچون جكسون، در دوره‌ای كه اين شبكه بايد نقش مهمی در ارائه حقايق در مورد آنچه در دنيا مي‌گذرد ايفاء كند بسيار خوشحال است.»

رابرت رايلي، مدير سابق صدای امريكا كه از مقام خود استعفا داده‌است در بيانيه‌ای اعلام داشت كه مايل است راههای ديگری را برای كمك مستقيم به جورج بوش در مبارزه‌اش عليه تروريسم انتخاب كند. رايلی كه هنگام روی كار آمدن بوش به اين سمت برگزيده شده بود، پيش از اين مسئوليت‌هائی در دولت ريگان داشت. از جمله‌ طرح‌های رابرت رايلی كه هنوز به اجرا در نيآمده‌است حذف پنج دفتر خبری از صدای امريكا و تهيه برنامه به زبان فارسی به جان آن است.

 

استراتژي جنگ سياسی گام به گام پيش برده مي‌شود!

تغييرات در برنامه‌های صدای امريكا در حالی صورت مي‌گيرد، كه گفته مي‌شود بزودی يك برنامه راديوئی 24 ساعته به زبان فارسی كار خود را شروع خواهد كرد كه بسياری از امكانات راديو امريكا و راديو آزادی در پراگ در اختيار آن قرار خواهد گرفت. تدارك آغاز به كار اين راديو كه عمدتا سياسي-خبری خواهد بود همزمان شده‌است با تداركاتی كه برای راه‌اندازی يك تلويزيون سراسری فارسی زبان به سبك تلويزيون الجزيره در دست اقدام است. برنامه‌های اين شبكه تلويزيوني قرار است از طريق ماهواره‌ای پخش شود كه در جهت امريكا تنظيم شده و ايجاد امواج و اخلال در برنامه‌هاي آن ناممكن به نظر مي‌رسد. چند ساعت از برنامه روزنامه اين تلويزيون به زبان عربی و حتی لهجه‌های عربي خوزستان خواهد بود و گفته مي‌شود دفتر مركزی آن در بحرين مستقر خواهد شد.

بصورت همزمان، روزنامه‌های معتبر امريكا رسما نوشتند كه در كنار كاخ سفيد، يك "ستاد جنگ سياسي" با عنوان "ائتلاف برای دفاع از دمكراسی در ايران" تشكيل شده كه موسسان آن رئيس هيات مديره مشاوران وزارت دفاع، رئيس سابق سازمان اطلاعات مركزی امريكا و نيز مشاور سياست خارجی دولت ريگان مي‌باشند. اين گروه اعتقاد دارد گرايش به امريكا در ميان مردم ايران رو به گسترش است و برای تحقق استراتژي جديد جورج بوش و كاخ سفيد، مبنی بر سخن گفتن مستقيم با مردم ايران و دفاع از رای و خواست آنها، شرايط به گونه‌ای در حال فراهم شدن است كه نيازی به دخالت نظامی در امور ايران نيست.

در ايران، كارشناسان مسائل سياسی و رسانه‌ای كشور نيز با نگرانی اين تداركات و تحليل‌ها را دنبال مي‌كنند و اعتقاد دارند با بسته شدن هرچه بيشتری فضای سياسي-مطبوعاتی كشور از يكسو و فشار فرهنگی و ايجاد ممنوعيت‌های بيشتر برای جوانان و سركوب روشنفكران مذهبی و اصلاح طلب عملا زمينه  وسعت استقبال از برنامه‌های تبليغاتي-سياسي امريكا فراهم‌تر خواهد شد و استراتژی امريكا با گام‌های بلند به پيش برده مي‌شود.

از سوی ديگر، حتی در مجلس شورای اسلامي نيز گفته مي‌شود كه يك خط مشكوكی در قوه قضائيه در جهت تحقق اهداف امريكا عمل مي‌كنند.

  
 


 

ی