ايران

پيك

                         
 

عيسی سحر خيز به خبرگزاری ايسنا گفت:

دادگاه را تشكيل بدهند

تا حقايق بازداشتگاه وبلاگ نويسان را بگويم

برای عمل جراحی بينی فرشته قاضی را نشكسته بودند،

ضمنا ماجراهای ايشان در دوران بازداشت به شكسته شدن

بينی اش ختم نمی شود. گوهی درمانگاه بهداری اوين را بخوانند!

 
 

عيسی سحرخيز در پی انتشار اطلاعيه دادسرای عمومی و انقلاب تهران كه طی آن از وی به عنوان “شرح و بسط‌ دهنده‌ ادعای شكستگی بينی فرشته قاضی طی دوران بازداشت” ياد شده بود،  آمادگی خود را برای حضور در محكمه‌ علنی جهت اثبات سخنانش اعلام كرد.
سحرخيز به خبرگزاری ايسنا گفت:

نه تنها منكر اظهارات گذشته خود نيستم، بلكه شواهد و قرائن دال بر برخورد و رفتار غيرقانونی را نيز در اختيار دارم كه البته در اختيار هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نيز گذاشته شده ام و شخصا آماده‌ام تا در هر محكمه‌ علني‌ای حضور يابم و مدعای خود را ثابت كرده و گامی در راستای كشف حقيقت و مجازات متهمان بردارم.
سحرخيز گفت: فيلم اعتراف  وبلاگ نويسان بازداشتی فيلمی كارگردانی شده است كه ديالوگ‌های آن ديكته شده بود. تاكنون 2 تن از آن افراد، شرايط زندان، بازجويی و اعتراف خود را در حضور هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، مطرح كرده‌اند.
سحرخيز با اشاره به مصاحبه‌ مطبوعاتی دادستان تهران در هفته‌ گذشته كه شكستگی بينی فرشته قاضی را مربوط به دوران قبل از بازداشت وی عنوان كرده بود گفت:

آن گفته‌ها به نوعی به منزله‌ اعتراف بر شكستگی بينی قاضی بود؛ البته شايد ايشان نمي‌دانند كه در جريان عمل بينی فرشته قاضی هيچ نوع شكستگي‌ای صورت نگرفته است.

فرشته قاضی چگونگی شكستگی بينی خود را در حضور نمايندگان رييس جمهور و كميسيون حقوق بشر اسلامی تشريح كرده است. عكس راديولوژی بينی ايشان پس از آزادي‌اش  بهترين مدرك برای اثبات مدعای وی است. پيشنهاد می كنم تيم پزشكی مستقلی - همچنان‌كه در پرونده قتل زهرا كاظمی از سوی رييس جمهور تشكيل شد - برای بررسی صحت و سقم اين ادعا و همچنين لطمات روحی و جسمی وارده به متهمان كه تعدادی از آنها كماكان تحت درمان پزشكان متخصص هستند، تشكيل شود.

سحر خيز دادستان عمومی و انقلاب تهران (مرتضوي) را خطاب قرار داد و پرسيد:

علت مراجعه‌ فرشته قاضی به درمانگاه اوين و توصيه‌ پزشك اين درمانگاه به مراجعه‌ وی به يك متخصص گوش و حلق و بينی چه بوده است؟

سحرخيز با اشاره به اينكه در اطلاعيه‌ دادستانی، نيروی انتظامی به عنوان شاكی وی مطرح شده است، با اظهار بي‌اطلاعی از علت شكايت اين ارگان گفت:

طرح چنين شكايتی بدان معناست كه بازجو يا بازجويان فرشته قاضی از جمله اعضای نيروی انتظامی بوده‌اند و يا اينكه دادستانی تهران مي‌خواهد از نام نيروی انتظامی استفاده كند.
من از رييس جمهور و وزير كشور می خواهم تا چنانچه واقعا مأموران انتظامی، موجب شكستگی بينی فرشته قاضی شده‌اند، به دنبال شناسايی همكاران و پيروان باند سعيد امامی باشند .

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی